Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

27.01.2023 r. Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę nr 22

Prudnik, dnia 27.01.2023 r.

AB-II.6740.4.158.2022

INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

informuję,

że Starosta Prudnicki, decyzją nr 22 z dnia 27 stycznia 2023 r., znak AB-II.6740.4.158.2022 zatwierdził projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielił inwestorowi – Gminie Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik, pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę zespołu miejskich obiektów sportowych w Prudniku w ramach inwestycji pod nazwą: „Modernizacja zespołu miejskich obiektów sportowych położonych przy ulicy Kolejowej w Prudniku”, w Prudniku przy ul. Kolejowej, na działkach oznaczonych w rejestrze gruntów numerami: 2840/271, 1175/235, 1222/280, 2841/271, 2839/232, 1178/255, 2837/235, 2836/235, 1169/243, 1173/235, 1171/245, 996/245, 2835/235, 2838/232, 1221/255, 1220/255, 1404/271, 1403/271, obręb 0114 Prudnik, jednostka ewidencyjna 161004_4 Prudnik – miasto.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku w godzinach pracy urzędu.

Dzień udostępnienia informacji: 27.01.2023 r.

 

z up. STAROSTY

inż Mariusz Maćków

Inspektor Wydziału

Administracji Budowlanej