Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXV Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 27 stycznia 2023 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że w dniu 27 stycznia 2023 r. o godz.13:00

w Starostwie Powiatowym w Prudniku

z w o ł u j e

LXV SESJĘ RADY POWIATU

1. Otwarcie LXV sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.

2. Odtworzenie hymnu państwowego.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 30 grudnia 2022 r.

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego (druk nr 530)
PDFdruk nr 530.pdf (4,22MB)
PDFZalacznik1.pdf (874,58KB)
DOCXdruk nr 530.docx (10,09KB)

8. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie drugiego oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego (druk nr 531)
PDFdruk nr 531.pdf (244,77KB)
DOCXdruk nr 531.docx (11,29KB)

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej (druk nr 532)
PDFdruk nr 532.pdf (1,46MB)
DOCXdruk nr 532.docx (28,95KB)

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z monitoringu wdrażania Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 (druk nr 533)
PDFdruk nr 533.pdf (855,74KB)
DOCXdruk nr 533.docx (14,64KB)

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (druk nr 534)
PDFdruk nr 534.pdf (152,79KB)
DOCXdruk nr 534.docx (11,03KB)

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 (druk nr 535)
PDFdruk nr 535.pdf (241,69KB)
DOCXdruk nr 535.docx (12,19KB)

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 r. (druk nr 536)
PDFdruk nr 536.pdf (1,49MB)
DOCXdruk nr 536.docx (46,52KB)

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 537)
PDFdruk nr 537.pdf (1,12MB)
DOCXdruk nr 537.docx (12,61KB)

15. Sprawozdanie Starosty Prudnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2022.
PDFsprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa.pdf (8,26MB)
DOCXsprawozdanie KB.docx (87,91KB)

16. Analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2022 r. w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki
PDFAnaliza średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2022 r. w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki.pdf (242,45KB)
XLSSprawozdanie-art30a_2022.xls (779,00KB)

17. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w II półroczu 2022 r.
PDFinformacja z wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną oraz działalności w II półroczu 2022 r.pdf (296,04KB)
DOCXinformacja z wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną oraz działalności w II półroczu 2022 r.docx (27,66KB)

18. Wnioski i oświadczenia Radnych

19. Zamknięcie LXV Sesji Rady Powiatu w Prudniku