Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

09.01.2023 r. Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę nr 7

                                                                                                                                                                        Prudnik, dnia 09.01.2023 r.

AB-IV.6740.1.41.2022

 

INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

informuję,

że Starosta Prudnicki decyzją nr 7 z dnia 9 stycznia 2023 r., znak AB-IV.6740.1.41.2022 zatwierdził projekt zagospodarowania  terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił inwestorowi – Sun Farms Sp. z o.o., Aleja Lipowa 32, 53-124 Wrocław, pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śmiczu, na działce oznaczonej w rejestrze gruntów numerem 179, obręb 0080 Śmicz, jednostka ewidencyjna 161001_5 Biała – obszar wiejski.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku w godzinach pracy urzędu. Ewentualny termin wizyty należy uzgodnić telefonicznie pod nr tel. 77 4381724.

 

                                                                        z up. STAROSTY

                                                                            mgr Magdalena Tomaszewska

      Naczelnik Wydziału

       Administracji Budowlanej