Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na sesję 28 stycznia 2010

Projekty uchwał na sesję 28 stycznia 2010

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a): Urszula Bara
Data wytworzenia: 20 stycznia 2010
DOCProjekt uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r.doc
DOCProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2010r.doc
DOCProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Głogówku.doc
DOCProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich.doc
DOCProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Prudniku.doc
DOCProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Prudniku.doc
DOCProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia PCPR w Prudniku i uchwalenia statutu PCPR.doc
DOCSPRAWOZDANIE STAROSTY PRUDNICKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2009.doc
DOCProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Prudniku.doc
DOCProjekt uchwały w sprawie realizacji projektu Nasze Przedszkole.doc
DOCProjekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu prudnickiego z organizacjami pozarządowymi.doc
DOCProjekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na obszarze Powiatu Prudnickiego.doc
DOCProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.doc
DOCProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej realizacji projektu o nazwie Termomodernizacja obiektu szkolnego zlokalizowanego w Białej.doc
DOCZałącznik Przebieg istniejących dróg powiatowych na obszarze Powiatu Prudnickiego z wyszczególnieniem skrzyżowań z drogami publicznymi oraz liniami kolejowymi.doc
DOCZałącznik PRZEBIEG ISTNIEJĄCYCH DRÓG POWIATOWYCH NA OBSZARZE POWIATU.doc