Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 238/860/2022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28-10-2022 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora placówki w przypadku jego nieobecności

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Zgodnie z wnioskiem Pani Doroty Podróżnej – Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku, zwanej dalej "Poradnią", z dnia 18 października 2022 r. wyznacza się Panią Urszulę Kwiecińską-Jatkiewicz – nauczyciela Poradni, do zastępowania dyrektora Poradni w przypadku jego nieobecności w zakresie wszelkich czynności, do których wykonywania zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawniony jest dyrektor Poradni.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Radosław Roszkowski
Członkowie: Janusz Siano
  Dragomir Rudy
  Joachim Kosz
  Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 2388602022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28-10-2022 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora placówki w.pdf (310,47KB)