Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 241/871/2022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15-11-2022 w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 230 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964), Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Prudniku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:
1) projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 rok wrazz uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) projekt Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2034, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Prudniku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PDF   Uchwała Nr 2418712022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15-11-2022 w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023.pdf (4,38MB)

PDFZalacznik1 2418712022.pdf (2,66MB)

PDFZalacznik2 2418712022.pdf (777,34KB)