Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXII Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 25 listopada 2022 r.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 504a) (12:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Judyta Walocha, Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie wprowadzenia punktu: ,,Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,ALARM! Multimedialna Komunikacja na Pograniczu" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 510) w punkcie 12. (12:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Janusz Siano, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort
 • BRAK GŁOSU(2):
  Judyta Walocha, Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 507a) (12:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort
 • BRAK GŁOSU(2):
  Judyta Walocha, Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie wprowadzenia punktu: ,,Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 509) w punkcie 15. (12:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Józef Meleszko, Bożena Wróblewska, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Judyta Walocha, Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po przedstawionych zmianach. (12:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Judyta Walocha, Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 28 października 2022 r. (12:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Judyta Walocha, Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023 (druk nr 502) (13:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski, Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 (druk nr 503) (13:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 504a) (13:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia o powierzchni użytkowej 12,54 m2 mieszczącego się na parterze budynku położonego w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, na działce oznaczonej w operacie gruntów i budynków nr 1042/282, mapa 10 dla których Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1P/00030533/0 z Radiem Opole S.A. (druk nr 505) (13:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski, Ryszard Kwiatkowski, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (druk nr 506) (13:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joanna Korzeniowska, Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Alicja Zawiślak, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano, Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,ALARM! Multimedialna Komunikacja na Pograniczu" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 510) (13:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 507a) (13:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Janusz Siano, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2023 r. (druk nr 508) (13:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Bożena Wróblewska, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Dragomir Rudy
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 509) (13:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski