Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXII Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 25 listopad 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że w dniu 25 listopada 2022 r. o godz.12:00

w Starostwie Powiatowym w Prudniku

z w o ł u j e

LXII SESJĘ RADY POWIATU

1. Otwarcie LXII sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.

2. Odtworzenie hymnu państwowego.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 28 października 2022 r.

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023 (druk nr 502)
DOCXdruk nr 502.docx (14,40KB)
PDFdruk nr 502.pdf (186,90KB)

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 (druk nr 503)
DOCXdruk nr503.docx (14,40KB)
PDFdruk nr 503.pdf (105,20KB)

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 504)
DOCXdruk nr 504.docx (15,36KB)
PDFdruk nr 504.pdf (175,59KB)

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia o powierzchni użytkowej 12,54 m2 mieszczącego się na parterze budynku położonego w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, na działce oznaczonej w operacie gruntów i budynków nr 1042/282, mapa 10 dla których Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1P/00030533/0 z Radiem Opole S.A. (druk nr 505)
PDFdruk nr 505.pdf (152,42KB)
DOCXdruk nr 505.docx (18,01KB)

11. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (druk nr 506)
DOCXdruk nr 506.docx (9,40KB)
PDFdruk nr 506.pdf (188,80KB)

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 507)
DOCXdruk nr 507.docx (66,54KB)
PDFdruk nr 507.pdf (1,70MB)

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2023 r. (druk nr 508)

14. Omówienie projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 r.
PDFProjekt budżetu na 2023 r.pdf (1,98MB)

15. Wnioski i oświadczenia Radnych

16. Zamknięcie LXII sesji Rady Powiatu