Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 01-01-2001 w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z § 50 ust. 3 Statutu Powiatu Prudnickiego, uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Prudniku Nr LVI/386/2018 z dnia 19 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r. poz. 2954), Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wystąpienia pokontrolne, skierowane przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku po przeprowadzeniu kontroli w zakresie udzielonych w 2021 r. dotacji z budżetu powiatu na zadania upowszechniania kultury i sportu.
§ 2. Wystąpienie pokontrolne, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Staroście Prudnickiemu oraz Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (5,59KB)

PDFZalacznik1.pdf (98,95KB)