Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26-08-2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.

Na podstawie art. 229, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2022 r. poz. 1634) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2034 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.

Przewodniczący Rady

Józef Janeczko


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (6,05KB)

PDFZalacznik1.pdf (286,10KB)