Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 01-01-2001 w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku poprzez zmianę siedziby

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 89 ust. 1, 3, 8 i 9, w związku z art 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, poz. 1079 i poz. 1116) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Przekształca się z dniem 31 października 2022 r. Poradnię Psychologiczno-Pedagogicznąw Prudniku poprzez zmianę siedziby z dotychczasowej: ul. Kościuszki 55a, 48-200 Prudnik na ul. Parkowa 10, 48-200 Prudnik.


§ 2. Akt założycielski poradni, przekształconej w zakresie określonym w §1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (5,51KB)