Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 01-01-2001 w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 89 ust. 1, 3 i 9, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, poz. 1079 i poz. 1116) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Przekształca się z dniem 31 sierpnia 2022 r. Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1w Prudniku poprzez zmianę siedziby z dotychczasowej: ul. Podgórna 5, 48-200 Prudnik na ul. Prężyńską 3-5-7, 48-200 Prudnik.
§ 2. Akt założycielski szkoły przekształconej w zakresie określonym w § 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (5,44KB)

DOCXZałącznik nr 1.docx (5,71KB)