Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26-08-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do realizacji programu"Sport dla Wszystkich"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Rada Powiatu w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do programu „Sport dla Wszystkich” w ramach zadania "Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim", dofinansowanego ze środków Ministersta Sportu.
§ 2. Projekt zakłada utworzenie sieci lokalnych liderów życia sportowego tj. „Organizatorów Sportu w Środowisku Wiejskim", na terenie powiatu prudnickiego. Podstawowym celem projektu jest tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz upowszechnianie i promowanie aktywności fizycznej wśrod mieszkanców.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (6,14KB)