Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia rok 2013

PDFZarządzenie Nr 1-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 21 stycznia 2013r. zmieniające zarządzenie w spr powołania Zespołu Bezpieczeństwa Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (711,42KB)

PDFZarządzenie Nr 2-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 21 stycznia 2013r. zmieniające zarządznie w spr zasad przyznawania ekwiwalentu za pranie i czyszczenie odzieży roboczej i obuwia roboczego w SP w Prudniku.pdf (524,23KB)

PDFZarządzenie Nr 3-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 23 stycznia 2013r. w spr powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf (690,18KB)
PDFZarządzenie Nr 4-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS w 2013r.pdf (539,34KB)
PDFZarządzenie Nr 5-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 24 stycznia 2013r. w spr ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Głogówku w 2013r..pdf (550,15KB)
PDFZarządzenie Nr 6-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 24 stycznia 2013r.zmieniające zarządzenie w spr powołania Zespołu ds. Powszechnego Modelu Samooceny CAF.pdf (688,98KB)
PDFZarządzenie Nr 7-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 24 stycznia 2013.zmieniające zarządzenie w spr wprowadzenia procedury badania satysfakcji i oczekiwań klientów wewnętrznych i zewnętrznych SP w Prudniku.pdf (708,69KB)
PDFZarządzenie Nr 9-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 13 lutego 2013r. w spr ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2013r.pdf (26,74KB)
PDFZarządzenie Nr 10-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 7 lutego 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia Regulaminu Wynagradzania pracowników SP w Prudniku.pdf (57,26KB)
PDFZarządzenie Nr 10a-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 21 lutego 2013r. zmieniające zarządzenie w spr powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim.pdf (34,30KB)
PDFZarządzenie Nr 11-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 22 lutego 2013r. w spr przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntó i budynków dla jednostki ewidencyjnej Gmina Głogówek- obszar wiejski.pdf (58,32KB)
PDFZarządzenie Nr 12-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 26 lutego 2013r. w spr powołania zespołu powypadkowego w SP w Prudniku ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków.pdf (58,40KB)
PDFZarządzenie Nr 13-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 28 lutego 2013r. w spr ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS w 2013r..pdf (26,81KB)
PDFZarządzenie Nr 15-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 12 marca 2013r. w spr zmian w Komisji Socjalnej w SP w Prudniku.pdf (25,73KB)
PDFZarządzenie Nr 17-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 6 marca 2013r. w spr powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf (54,06KB)
PDFZarządzenie Nr 23a-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 3 kwietnia 2013r. w spr ustalenia terminarza przekazywania wytworzonej dokumentacji przez Wydziały SP i samodzielne stanowiska pracz do archiwum zakładowego.pdf (41,88KB)
PDFZarządzenie Nr 24-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 19 kwietnia 2013r. w spr zasad wykazywania wzajemnych wyłączeń w łącznych sprawozdaniach finansowych Powiatu Prudnickiego.pdf (61,12KB)
PDFZarządzenie Nr 25a-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 3 kwietnia 2013r. w spr ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych przyborów biurowych przez pracowników SP w Prudniku.pdf (52,41KB)
PDFZarządzenie Nr 26-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 3 kwietnia 2013r. w spr zasad dofinansowania procownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych.pdf (163,31KB)
PDFZarządzenie Nr 27-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 4 kwietnia 2013r. zmieniające zarządzenie w spr określenia Regulaminu Wynagrodzenia pracowników SP w Prudniku.pdf (218,32KB)
PDFZarządzenie Nr 28-2013 Starosty Pru z dnia 10 czerwca 2013r. zmieni zarz Nr 702012 Starosty Prudnickiego w spr zasad korzystania i rozliczania pojazdów służbowych stanowiących własność SP w Prudniku z dnia 6 grudn.pdf (70,25KB)
PDFZarządzenie Nr 29-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 10 czerwca 2013r. zmieniające zarządzenie w spr określenia Regulaminu Pracy SP w Prudniku.pdf (51,41KB)
PDFZarządzenie Nr 30-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołąnia zespołu do opracowania dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformacyjnego.pdf (35,18KB)
PDFZarządzenie Nr 32-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 8 lipca 2013r. zmien zarz w spr organizacji systemu Stałego dyżuru Starosty Prudnickiego na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.pdf (68,74KB)
PDFZarządzenie Nr 61-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.pdf (1,18MB)
PDFZarządzenie Nr 61-2013-A Starosty Prudnickiego z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (637,99KB)
PDFZarządzenie Nr 62-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (502,21KB)
PDFZarządzenie Nr 63-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (501,89KB)
PDFZarządzenie Nr 64-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 9 grudnia 2013r. w spr. powołania Komisji przyznającej dofin. do opłat wnoszonych przez nauczycieli za różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego (...).pdf (243,60KB)
PDFZarządzenie Nr 65-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (200,16KB)
PDFZarządzenie Nr 66-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 30 grudnia 2013r. w spr. określenia wykazu środków pieniężnych stanowiących depozyt na koniec 2013r..pdf (223,81KB)
PDFZarządzenie Nr 67-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (642,69KB)
PDFZarządzenie Nr 68-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (4,31MB)
PDFZarządzenie Nr 69-2013 Starosty Prudnickiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia stawek za jeden km przebiegu pojazdu do ustalenia należności przysług. pracown. z tyt. podróży służbowej.pdf (209,31KB)