Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 01-01-2001 uchylająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich

Na podstawie art. 11 ust.2. art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981, 2270 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 i 583) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr LVII/465/2022 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (5,98KB)