Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia rok 2012

PDFZarządzenie Nr 51-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 14 września 2012 r.- zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania ekwiwalentu za pranie i czyszczenie odzieży roboczej i obuwia roboczego w SP w Prudniku.pdf (417,59KB)

PDFZarządzenie Nr 50-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 12 września 2012 r.- zmieniające zarzadzenie w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych.pdf (1,88MB)

PDFZarządzenie Nr 49-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 11 września 2012 r.- w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (387,30KB)

PDFZarządzenie Nr 48-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 4 września 2012 r.- zm. zarz. w spr. wprowadz. Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wart. przekraczającej 14.000 euro.pdf (1,18MB)

PDFZarządzenie Nr 47-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 30 sierpnia 2012 r.- zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zazatrudnienia.pdf (362,60KB)

PDFZarządzenie Nr 46-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 21 sierpnia 2012 r.- zmieniające zarządzenie w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych.pdf (741,28KB)

PDFZarządzenie Nr 45-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 21 sierpnia 2012 r.- w sprawei powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (393,66KB)

PDFZarządzenie Nr 44-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 6 sierpnia 2012 r.- w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Starostwie Powiatowym w Prudniku ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków.pdf (436,68KB)

PDFZarządzenie Nr 43-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 02 sierpnia 2012 roku- zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.pdf (750,02KB)

PDFZarządzenie Nr 42-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 01 sierpnia 2012 r.- zm. zarządz. w spr. powołania stałej komisji do przeprowadzania oceny stanu,, ustalania sposobu zagospodarowania i kikwidacji majątku Starostwa.pdf (488,92KB)

PDFZarządzenie Nr 41-2012 Starosty Prudnickiego- Szefa Obrony Cywilnej powiatu z dnia 30 lipca 2012 r.- w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej gmin z terenu powiatu Prudnickiego.pdf (3,26MB)

PDFZarządzenie Nr 40-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 20 lipca 2012 r.-w sprawie stanowisk i rodzaju prac z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.pdf (492,68KB)

PDFZarządzenie Nr 39-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 5 lipca 2012 r.- w sprawie powołania zespołu do opracowania dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.pdf (409,95KB)

PDFZarządzenie Nr 38-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 26 czerwca 2012 r.- w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (382,49KB)

PDFZarządzenie Nr 37-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 18 czerwca 2012 r.- w spr. powołania Zespołu Koordynującego Realizację Powiatowego programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015.pdf (575,51KB)

Zarządzenie Nr 36-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 15 czerwca 2012 r.:www.powiatprudnicki.pl/download/BIP/ZarzadzenieNr36-2012.zip

PDFZarządzenie Nr 35-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 11 czerwca 2012 r.- w spr. powoł. Komisji Konkurs. do oceny prac plastycznych konkursu -sport oczami dziecka- realiz. w ramach projektu- Polsko-Czeskie Fair Play.pdf (959,92KB)

PDFZarządzenie Nr 33-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 04 czerwca 2012 r.- w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (420,85KB)

PDFZarządzenie Nr 32-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 04 czerwca 2012 r.- w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania procedury naboru.pdf (426,83KB)

PDFZarządzenie Nr 31-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 01 czerwca 2012 r.- zmieniające zarzadzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa powiatowego w Prudniku.pdf (442,10KB)

PDFZarządzenie Nr 30-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 30 maja 2012 r.- zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego.pdf (4,48MB)

PDFZarządzenie Nr 29-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 31 maja 2012 r - w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.pdf (1,21MB)

PDFZarządzenie Nr 28-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 24 maja 2012 r.- w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw przetargów i rokowań na żbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu państwa.pdf (405,14KB)

PDFZarządzenie Nr 27-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 21 maja 2012 r.- w sprawie zmian do instrukcji służbowej obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów księgowych.pdf (4,24MB)

PDFZarządzenie Nr 26-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 11 maja 2012 r.- w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Starostwie Powiatowym w prudniku ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków.pdf (500,61KB)

PDFZarządzenie Nr 25-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 9 maja 2012 r.- w spr. powoł. Komisji przyznającej dofinansowanie do opłat wnosz. przez nauczycieli za różne formy kształcenia i doskonalenia zaw. w I turze 2012 r..pdf (418,54KB)

PDFZarządzenie Nr 24-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 30 kwietnia 2012 r.- zm. zarzadzenie w spr. wprowadzenia instrukcji BHP oraz ochrony przeciwpożarowej na stanowiskach pracy obowiązujących w SP w Prudniku.pdf (4,72MB)

PDFZarządzenie Nr 23-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 20 kwietnia 2012 r.- zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego.pdf (420,44KB)

PDFZarządzenie Nr 22-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 20 kwietnia 2012 r.- zmieniające zarzadzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (1,65MB)

Zarządzenie Nr 21-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 16 kwietnia 2012 r.:www.powiatprudnicki.pl/download/BIP/ZarzadzenieNr21-2012.zip

PDFZarządzenie Nr 20-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 12 kwietnia 2012 r.- w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Suppot (HNS) Starosty Prudnickiego.pdf (707,26KB)

PDFZarządzenie Nr 19-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 12 kwietnia 2012 r- zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania dla Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf (453,94KB)

PDFZarządzenie Nr 18-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 12 kwietnia 2012 r- w sprawie organizacji systemu Stałego Dyżuru Starosty Prudnickiego na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.pdf (2,07MB)

PDFZarządzenie Nr 17-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 12 kwietnia 2012 - zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania projektów organizacji ruchu.pdf (376,88KB)

PDFZarządzenie Nr 16-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 02 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych przyborów biurowych przez pracowników Starostwa powiatowego w Prudniku.pdf (844,56KB)

PDFZarządzenie Nr 15-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 2 kwietnia 2012 r. - w sprawie katr charakterystyki substancji i preparatów o niebezpiecznych właściwościach użytkowanych w Starostwie powiatowym w Prudniku.pdf (547,85KB)

PDFZarządzenie Nr 14-2012 Starosty prudnickiego z dnia 29.02.2012 r.- w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Biała- obszar wiejski.pdf (574,68KB)

PDFZarządzenie Nr 13-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 27 marca 2012 r.- zm. zarządzenie wspr. organizacji, siedziby oraz trybu pracy PCZK w Prudniku oraz uchwalenia Prgulaminu Organizacyjneg PCZK w Pruniku.pdf (513,80KB)

PDFZarządzenie Nr 12-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 19 marca 2012 roku - zm. zarzadzenie w spr. Regulaminu udzielania zamówień punlicznych o war. nie przekaraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 14.000 euro.pdf (973,75KB)

PDFZarządzenie Nr 11a-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 12 marca 2012 r. - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.pdf (1,76MB)

PDFZarządzenie Nr 11-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 7 marca 2012 r. - w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Głogówku w roku 2012.pdf (389,83KB)

PDFZarządzenie Nr 10-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 29 lutego 2012 r. -ANULOWANO.pdf (388,76KB)

PDFZarządzenie Nr 9-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 25 lutego 2012 r. - zm. zarzadzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego SP w Prudniku na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państw.pdf (1,03MB)

PDFZarządzenie Nr 8-2012 Starosty prudnickiego z dnia 24 lutego 2012 r- zmieniające zarządzenie w sprawei organizacji Głównego Stanowiska Kierowania dla Zarzadu Powiatu w Prudniku.pdf (486,60KB)

PDFZarządzenie Nr 7-2012 Starosty Prudnickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 24 lutego 2012 r.- w sprawie przeprowadzenia przeglądu sprzętu obrony cywilnej.pdf (486,17KB)

PDFZarządzenie Nr 6-2012 Starosty Powiaty Prudnickiego z dnia 14 lutego 2012 r.- w sprawie powołania składu Kapituły Rózy Pogranicza.pdf (834,71KB)

PDFZarządzenie Nr 5a-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 2 lutego 2012 roku - w sprawie instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.pdf (2,37MB)

PDFZarządzenie Nr 5-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 25 stycznia 2012 r- w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2012 r..pdf (372,90KB)

PDFZarządzenie Nr 4-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 20 stycznia 2012 r- w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkanca w domu pomocy społecznej w 2012 r.pdf (401,24KB)

PDFZarządzenie Nr 3-2012 Starosty prudnickiego z dnia 16 stycznia 2012 r- w sprawie powołania Komisji do zakwalifikowania do brakowania dokumentacji niearchiwalnej Archiwum Zakładowego w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (561,40KB)

PDFZarządzenie Nr 2-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 16 stycznia 2012 r - w spr. ustalenia terminarza przekazywania wytwarzanej dokumentacji przez Wydziały Starostwa i samodzielne stanowiska pracy do arch zakł.pdf (1,07MB)

PDFZarządzenie Nr 1-2012 Starosty Prudnickiego z dnia 02 stycznia 2012 r - w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu do ustalenia należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej.pdf (504,61KB)

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agniszka Zagórska
Data wytworzenia: 2012-05-25