Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30-06-2022 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania połączenia kolejowego na linii Polanica Zdrój - Olsztyn

Na podstawie art. 4 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i poz. 583) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się stanowisko dotyczące utrzymania połączenia kolejowego na linii Polanica Zdrój - Olsztyn, przedstawione w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega przekazaniu do:
1) PKP INTERCITY S.A.;
2) POLSKICH KOLEJI PAŃSTWOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE;
3) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
4) Ministra Infrastruktury;
5) Zarządu Województwa Opolskiego;
6) Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego;
7) Konwentu Starostów Województwa Opolskiego;
8) Kowentu Starostów Województwa Warmińsko - Mazurskiego;
9) Powiatu Olsztyńskiego;
10) Powiatu Nyskiego;
11) Gminy Otmuchów;
12) Gminy Paczków;
13) Gminy Nysa;
14) Gminy Prudnik;
15) Gminy Lubrza;
16) Gminy Biała;
17) Gminy Głogówek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Prudniku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZalacznik1 .pdf (111,98KB)