Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30-06-2022 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku naII półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) oraz § 32 ust. 1 w związku z § 62 Statutu Powiatu Prudnickiego uchwalonego uchwałą Nr LVI/386/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 2954), Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2022 r:
1) Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami – stanowiący załączniknr 1 do uchwały;

2) Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej – stanowiący załączniknr 2 do uchwały.


§ 2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działa w oparciu o plan pracy, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały oraz harmonogram ustalony w trybie § 59 Statutu Powiatu Prudnickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx (5,50KB)

DOCXZałącznik nr 1 .docx (6,30KB)

DOCXZałącznik nr 2 .docx (6,93KB)

DOCXZałącznik nr 3 .docx (6,48KB)