Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia rok 2011

PDFZarządzenie nr 90-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 25.10.2011 r. zm zarz ws wyzn koordynatora powiatowego w zakr przyg publ urz zaopatrzenia w wodę do funkconowania w warunkach specjalnych..pdf

PDFZarządzenie nr 89-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 21.10.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.pdf

PDFZarządzenie nr 88-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 12.10.2011 r. zm zarz ws Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 87-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 12.10.2011 r. zm zarz ws wyzn prac do udz pierwszej pomocy oraz wyk dział w zakr zwal poż i ewak prac w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 86-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 11.10.2011 r. w sprawie przeprowadzenie kontroli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 84-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 07.10.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rejestrów prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 82-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 03.10.2011 r. w sprawie zasad przyznawania ekwiwalentu za pranie i czyszczenie odzieży roboczej i obuwia roboczego w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 81-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 29.09.2011 r. w sprawie przeprowadzenia Instrukcji Bezp PPOŻ dla Gmachu Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul Kościuszki 76cz2.pdf

PDFZarządzenie nr 81-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 29.09.2011 r. w sprawie przeprowadzenia Instrukcji Bezp PPOŻ dla Gmachu Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul Kościuszki 76cz1.pdf

PDFZarządzenie nr 80-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 26.09.2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości położonej w Trzebinie, gmina Lubrza, oznacz nr.175.pdf

PDFZarządzenie nr 79-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 22.09.2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Prudniku pt. Ewakuacja 2011.pdf

PDFZarządzenie nr 78-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 15.09.2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru.pdf

PDFZarządzenie nr 77-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 13.09.2011 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim.pdf

PDFZarządzenie nr 76-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 09.09.2011 r. zm zarz w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów Starosty Prudnickiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.pdf

PDFZarządzenie nr 75-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 08.09.2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Prudniku wg stanu na dz 30 wrzesnia 2011r.pdf

PDFZarządzenie nr 74-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 05.09.2011 r. w sprawie terminu, zakresu oraz warunków przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 73-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 02.09.2011r zm zarz w spr okr spos prow kontr zarz w Starostwie Powiatowym w Prudniku..pdf

PDFZarządzenie nr 72-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 01.09.2011 r. w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą tajemnica skarbowa w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 71-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 30.08.2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf

PDFZarządzenie nr 70-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 26.08.2011 r.w spr. wyz. prac. do udz. pierwszej pomocy oraz wyk. dział. w zakr. zwal. poż. i ewakuacji prac.w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 68-02011 Starosty Prudnickiego z dnia 08.08.2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf

PDFZarządzenie nr 66-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 26.07.2011 r. zm. zarz. ws. pow. Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Prudniku, określenia jego składu, orag., siedziby oraz trybu pracy.pdf

PDFZarządzenie nr 65-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 26.07.2011 r. zmieniające zarządzenie ws org, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 64-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 21.06.2011 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania projektów organizacji ruchu.pdf

PDFZarządzenie nr 63-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 28.06.2011 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Starostwie Powiatowym w Prudniku ustalającego okoliczności i przyczyn wypadków.pdf

PDFZarządzenie nr 62-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 21.06.2011 r. w sprawie ustalenia wykazu prac wykonywanych przez conajmniej dwie osoby, szczególnie niebezpiecznych.pdf

PDFZarządzenie nr 61-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 16.06.2011 r. w sprawie przyjęcia Księgi Jakości w Starostwie Powiatowqym w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 60-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wprowadzenie Polityki Jakości w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 59-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 06.06.2011 r. w sprawie powołania auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 58-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 14.06.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu i zakresu działania Powiatowego Zespołu ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludnoś.pdf

PDFZarządzenie nr 57-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 06.06.2011 r.w sprawie opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu prudnickiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia.pdf

PDFZarządzenie nr 56-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 06.06.2011 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania projektów organizacji ruchu.pdf

PDFZarządzenie nr 55-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 02.06.201 ws powołania Komisji przyznającej dof do opłat wnoszonych przez nauczycieli za różne formy kształcenia i doskonalenia zaw w I turze 2011 r..pdf

PDFZarządzenie nr 55-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 02.06.201.pdf

PDFZarządzenie nr 54-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 02.06.2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 53-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 30.05.2011 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Starostwie Powiatowym w Prudniku ustalającego okoliczności i przyczyn.pdf

PDFZarządzenie nr 52-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 27.05.2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości położonej w Trzebinie, gmina Lubrza, oznacz.pdf

PDFZarządzenie nr 51-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 24.05.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Pr.pdf

PDFZarządzenie nr 50-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 18.05.2011 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Starostwie Powiatowym w Prudniku ustalającego okoliczności i przyczyn.pdf

PDFZarządzenie nr 49-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 16.05.2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru.pdf

PDFZarządzenie nr 48-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 16.05.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 47-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 10.05.2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbą przygotowawczą.pdf

PDFZarządzenie nr 45-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 19.04.2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf

PDFZarządzenie nr 44-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 19.04.2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf

PDFZarządzenie nr 42-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 14.04.2011r. w spr. wpr.Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Infor. dla zbioru Podsystem Monitorowania Eur. Funduszu Społ. 2007 PO KL.pdf

PDFZarządzenie nr 41-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 11.04.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 40-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 05.04.2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf

PDFZarządzenie nr 39-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 05.04.2011r. w sprawie ustalenia terminarza przekazywania wytwarzanej dokumentacji przez wydziały Starostwa i samodzielne stanowiska pracy do archiwum zakładowego.pdf

PDFZarządzenie nr 38-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 05.04.2011r. w sprawie rozszerzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Organów Powiatu i Starostw Powiatowych.pdf

PDFZarządzenie nr 37-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 04.04.2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf

PDFZarządzenie nr 36-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 01.04.2011r. w spr. przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla M.Glogówek, Gminy Prudnik - ob. wiejski oraz Gminy Lubrza.pdf

PDFZarządzenie nr 35-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 01.04.2011r. w sprawie wprowadzenia procedury badania satysfakcji i oczekiwań Klientów wewnętrznych i zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 34-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 01.04.2011r. w sprawie powołania Zespołu ds. Powszechnego Modelu Samooceny CAF.pdf

PDFZarządzenie nr 33-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 01.04.2011r. w sprawie powołania Koordynatora Wspólnej Metody Oceny (CAF).pdf

PDFZarządzenie nr 32-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 25.03.2011r. w sprawie utworzenia Kancelarii informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 31-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 21.03.2011r. w sprawie rejestrów prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 30-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 21.03.2011r. w sprawie prowadzenia spraw w systemach elektronicznych w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf

DOCFormularzeOferty.doc

DOCXFormularzeOferty..docx

PDFZarządzenie nr 28-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 15.03.2011r. w sprawie wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 27-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 09.03.2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf

PDFZarządzenie nr 26-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 02.03.2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf

PDFZarządzenie nr 25-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 01.03.2011r. w sprawie pieczęci urzędowych, pieczęci i stempli stosowanych w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 24-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 18.02.2011r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych przyborów biurowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 23-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 15.02.2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf

PDFZaproszenieDoZłożeniaOfertyCenowej.pdf

PDFInformacjaOWynikuPostępowania.pdf

PDFZarządzenie nr 22-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 08.02.2011r. w sprawie programu szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony.pdf

PDFZarządzenie nr 21-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 08.02.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 20-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 07.02.2011r. w sprawie Procedur księgowych dotyczących projektów - zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Eurpejskiej.pdf

PDFZarządzenie nr 19-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 07.02.2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości położonej w Trzebinie, gmina Lubrza, oznaczonej nr 175.pdf

PDFZarządzenie nr 18-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 04.02.2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf

PDFZarządzenie nr 17-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 28.01.2011r. w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek nieotwieranych przez Punkt Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 16-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 28.01.2011r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 15-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 28.01.2011r. w sprawie ustalenia podstawowego sposobu dokumentowania spraw w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 14-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 26.01.2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2011r.pdf

PDFZarządzenie nr 13-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 26.01.2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Głogówku w 2011r.pdf

PDFZarządzenie nr 12A-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 20.01.2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf

PDFZarządzenie nr 12-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 20.01.2011r. w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 11-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 20.01.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf

PDFZarządzenie nr 10-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 14.01.2011r. w sprawie ustalenia procedury windykacji należności w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 9-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 11.01.2011r. w sprawie powołania Zespołu Bezpieczeństwa Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 8-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 10.01.2011r. w sprawie programów szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 7-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 10.01.2011r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na stanowiskach pracy obowiązujących w Starostwie Powiatowym.pdf

PDFZałączniki 1-11 do Zarządzenia nr 7-2011.pdf

PDFZałączniki 12-23 do Zarządzenia nr 7-2011.pdf

PDFZarządzenie nr 6-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 10.01.2011r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu do ustalenia należnośći przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej.pdf

PDFZarządzenie nr 5-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 10.01.2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich.pdf

PDFZarządzenie nr 4-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 10.01.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych.pdf

PDFZarządzenie nr 3-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 04.01.2011r. w spr. wpr. Regulaminu udzielania zam. pub. w Staro.Pow. w Prudniku o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.pdf

PDFZarządzenie nr 2-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 04.01.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Prudniku.pdf

PDFZarządzenie nr 1-2011 Starosty Prudnickiego z dnia 03.01.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.pdf 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agniszka Zagórska
Data wytworzenia: 2011-05-25