Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30-06-2022 w sprawie rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy KonwencieOjców Bonifratrów w Prudniku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2284) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ocenia się pozytywnie działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Prudniku prowadzonego przez Konwent OO. Bonifratrów w okresie od 6.09.2021 r.- 31.12.2021r. 2. Oceny, o której mowa w ust. 1 dokonano na podstawie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Prudniku, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Ocena, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCXUzasadnienie.docx (6,14KB)

PDFZalacznik1.pdf (1,37MB)

PDFZalacznik2.pdf (110,01KB)