Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30-05-2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.

Na podstawie art. 229, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2034 stanowiącą załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.

Przewodniczący Rady

Józef Janeczko


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (6,00KB)

PDFZalacznik1.pdf (285,89KB)