Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30-05-2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniew Prudniku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, (Dz. U.z 2022 poz. 528 i 583) oraz z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę złożoną przez Panią M.S. na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia skargi stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Prudniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (8,05KB)