Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2022 rok

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) w związku z § 7 ust. 2 Statutu Powiatu Prudnickiego uchwalonego uchwałą Nr LVI/386/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 2954) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do Uchwały Nr L/405/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Janeczko


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (5,86KB)

DOCXZałącznik nr 1.docx (8,32KB)