Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30-05-2022 w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i poz. 583), art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, poz. 655 i poz. 974) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie ocenia się sytuację ekonomiczno-finansową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej im. Św. Elżbiety, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (5,65KB)

PDFZalacznik2.pdf (606,35KB)

DOCXZałącznik nr 1.1.docx (5,20KB)