Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30-05-2022 w sprawie uchwalenia Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U z 2022 r. poz. 528 i 583) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Aktualizację Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (8,07KB)

PDFZalacznik1.pdf (1,07MB)