Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30-05-2022 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) w związku z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2021 r. wraz informacją o stanie mienia komunalnego,
2) sprawozdaniem finansowym Powiatu Prudnickiego za 2021 r.,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2021 r.,
4) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2021 r.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (5,51KB)