Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30-05-2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2021 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2022 r. poz. 528, 583) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2021 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (6,24KB)