Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30-05-2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Prudniku

Na podstawie art. 12 pkt 6a w związku z art. 30a ust.9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Powiatu Prudnickiego za 2021 r. postanawia się udzielić wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Janeczko


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (5,62KB)