Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia rok 2009

Zarządzenia Starosty Prudnickiego - rok 2009

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a): Agnieszka Zagórska
Data wytworzenia: 30 stycznia 2009r
JPEGZarzadzenie Starosty Nr 09-09 z dn.04.02 - w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższonej gotowości obronnej państwa (180,63KB)
DOCZarządzenie Starosty Nr 10-09 z dn 18.02 - koszty utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Głogówku (28,50KB)
JPEGZarzadzenie Starosty Nr 9-09 z dn.4.02.2009 (180,63KB)
JPEGZarzadzenie Starosty Nr 3-09 z 27.01.2009r (174,07KB)
ZIPZarządzenie Starosty Nr 11-09 z dn.23.02.2009 w spr. szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończacego tę służbę (1,67MB)
JPEGZarządzenie Starosty Nr 7-2009 w sprawie ustalenia redniego miesięcznego utrzymania mieszkańca w DPS dla dorosłych Zgrom Sió Sw Elżb Grabina (157,34KB)
JPEGZarządzenie Starosty Nr 2-09 z dn.02.01.2009 w sprawie ustalenia rednioego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej (165,14KB)
ZIPZarządzenie Starosty Nr 5-09 z dn.12.01.2009r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (411,84KB)
ZIPZarządzenie Starosty Nr 8A-09 z dn.20.01.2009r (391,26KB)
JPEGZarządzenie Starosty Nr 12-09 z dn.05.03. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury naboru (202,31KB)
ZIPZarządzenie Starosty Nr 13-09 z dn.05.03 Zmieniające Zarządzenie Dotyczące Powolania Powiatowego Zespolłu do spr Orzekania o Niepełnosprawności (364,41KB)
ZIPZarządzenie Starosty Nr 6-09 z dn.19.01.2009r w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze (3,50MB)
ZIPZarządzenie Starosty Nr 1-09 z dn.02.01.2009r w sprawie prowadzenia BIP w Starostwie Powiatowym oraz Jednostkach Organizacyjnych (674,54KB)
JPEGZarządzenie Starosty Nr 14-09 z dn.13.03.09 zm.zarządzenie w spr.funkcjonowania PCZK w Starostwie Powiat.w Prudniku oraz uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego PCZK (198,75KB)
JPEGZarządzenie Starosty Nr 15-09 z dn.02.04.09 w spr.opracowania planów ewakuacji III stopia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (245,81KB)
JPEGZarządzenie Starosty Nr 16-09 z dn.02.04.09 w spr.przeprowadzenia kontroli wewnetrznej w ORiOP w Racławicach Ślaskich (186,96KB)
JPEGZarządzenie Starosty Nr 17-09 z dn.06.04.09 w spr.powołania komisji do przepr.oceny stanu przydatności do dalszej eksploatacji i trybu zagosp.środków trwałych będących wł.Pow.Prudnickiego (209,13KB)
ZIPZarządzenie Nr 44-09 15 lipiec ws powołania Komisji Egzamin do przeprowadz egzamin kończąc służbę przygotowawczą (2,34MB)
ZIPZarządzenie Nr 30-09 z dnia 15 czerwca 09 ws przeprowadz okers ocen pracown samorząd zatrudn na stanow urzednicz (3,00MB)
ZIPZarządzenie Nr 36-09 z dnia 15 czerwca 09 ws Określen Regulam Wynagrodze pracowników Sstrostwa Powiatowego w P-k (2,34MB)
ZIPZarządzenie Nr 37-09 z dnia 15 czerwca 09 ws określ maksymaln miesięczn wynagrodz kierown i zastępsów kierown jednost budżet (646,52KB)
ZIPZarządzenie Nr 39-09 z dnia 16 czerwca 2009 ws proded nadzoRu nad kluczami do pomieszczeń KT (1,65MB)
JPEGZarządzenie Nr 45-09 z dnia 21 lipca 09 wsws powołania Komisji Egzamin do przeprowadz egzamin kończąc służbę przygotowawczą (198,03KB)
JPEGZarządzenie Nr 47-09 z dnia 28 lipca 2009 ws powoł komisji konkurs do przeprowadz naboru (172,00KB)
ZIPZarządzenie Nr.1-09 z dnia 24 czerwca 09 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego. (2,20MB)
JPEGZarządzenie Nr.2-09 z dnia 30 czerwca 09 ws odwolania alarmu przeciwpowodziowego (219,84KB)
JPEGZarządzenie Nr.40-09z dnia 29 czerwca ws powołania komisji konkurs do przeprowadz procedury naboru (176,86KB)
JPEGZarządzenie Nr.43-09 z dnia 8 lipca 09ws ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009.r (153,91KB)
JPEGZarządzenie Nr.46-09 z dnia 27lipca 09ws powołania Komisji Egzamin do przeprowadz egzamin kończąc służbę przygotowawczą (200,03KB)
ZIPZarządzenie Nr 1-09 z dnia 24 czerwca 09 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego. (373,26KB)
JPEGZarządzenie Nr 2-09 z dnia 30 czerwca 09 ws odwolania alarmu przeciwpowodziowego. (219,84KB)
ZIPZarządzenie Nr 30-09 z dnia 15 czerwca 09 ws przeprowadz okers ocen pracown samorząd zatrudn na stanow urzednicz (3,02MB)
ZIPZarządzenie Nr 36-09 z dnia 15 czerwca 09 ws Określen Regulam Wynagrodze pracowników Sstrostwa Powiatowego w P-k (2,34MB)
ZIPZarządzenie Nr 37-09 z dnia 15 czerwca 09 ws określ maksymaln miesięczn wynagrodz kierown i zastępsów kierown jednost budżet PP oraz kierown gospod pomocn tych jedn (638,90KB)
ZIPZarządzenie Nr 39-09 z dnia 16 czerwca 2009 ws proded nadzoRu nad kluczami do pomieszczeń KT (1,63MB)
JPEGZarządzenie Nr 40-09z dnia 29 czerwca ws powołania komisji konkurs do przeprowadz procedury naboru (176,86KB)
JPEGZarządzenie Nr 43-09 z dnia 8 lipca 09ws ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009.r (153,91KB)
ZIPZarządzenie Nr 44-09 z dnia 9 lipca ws powoł komisji konkurs do przeprowadz procedury naboru (372,19KB)
JPEGZarządzenie Nr 45-09 z dnia 21 lipca 09 wsws powołania Komisji Egzamin do przeprowadz egzamin kończąc służbę przygotowawczą (198,03KB)
JPEGZarządzenie Nr 46-09 z dnia 27lipca 09ws powołania Komisji Egzamin do przeprowadz egzamin kończąc służbę przygotowawczą (200,03KB)
JPEGZarządzenie Nr 47-09 z dnia 28 lipca 2009 ws powoł komisji konkurs do przeprowadz naboru (172,00KB)
JPEGZarządzenie Nr 66-09 Starosty Prudnickiego z dnia 11 grudnia 2009 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie.jpeg (370,13KB)
PDFZarządzenie Starosty Nr 71 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.pdf (775,64KB)
ZIPzarz. nr 48-2009 a dn. 24.08.09 zmien.zarz. w spr.org.sys.stałych dyż.Star.Prud.na potrzeby podwyż.got.obronnej państwa.zip (177,04KB)
ZIPzarz. nr 49-2009 a dn.25.08.09 w spr.przepr.przeg.sprzętu OC w celu zakwalif.do ewent.zip (204,84KB)
ZIPzarz. nr 51-2009 z dn. 3.09.09 w spr.proc.i kont.nad ośr.szko.kier.real.przez Star.zip (4,88MB)
ZIPzarz. nr 50-2009 a dn.3.09.09 w spr.proc.i kontr. nad stacj.kontr.poj.realiz.przez Star.zip (3,78MB)
ZIPzarz. nr 50-2009 a dn.3.09.09 w spr.proc.i kontr. nad stacj.kontr.poj.realiz.przez Star.Prudn Czesc 2.zip (3,89MB)
ZIPzarz. nr 52-2009 a dn.22.09.09 zmieniajace zarz.w spr.pow.P.Z do Spr.Orze. o Niepełno.zip (328,11KB)
ZIPzarz. nr 53-09 z dn.29.09.09r. w spr.podz.nadzoru nad jed.org.powiatu oraz pow.zip (328,32KB)
ZIPzarz. nr 59-09 z dn.12.11.09r. w spr.przeprowadzenia inwnteryzacji.zip (435,88KB)

ZIPzarz. nr 57-09 z dn.6 list.09r. w spr. wpro.Reg.udz.zamówien pub.w St.Pow.w P-ku ktorych wart.nie przekracza wyr w zł kw.14 tys e.zip (1,02MB)
ZIPzarz. nr 58-09 z dn 6list.09r. zm.zarz.w spr.ustal.procedur kontroli finans.w St.Pow.w P-ku.zip (259,26KB)
ZIPzarz. nr 65-09 z dn10.12.09r. zm.zarz.w spr.skł.komisji Bezpieczeństwa i Porządku.zip (194,32KB)
ZIPzarz. nr 67-09 z dn.11.12.09 w spr.powoł.Komisji przetarg.da zbycia nieruch.oz.jako działka nr 626 mapa 6,poł.w Gł-ku,stan.własn.Skarbu Pań.zip (326,31KB)
ZIPzarz. nr 68-09 z dn.18.12.09r.w spr.przeprowadzenia inwnteryzacji.zip (319,70KB)
ZIPzarz. nr 72-09 z dn.22.12.09r. w spr.Reg.Zakładowego Funduszu Świadczen Socjalnych St.Pow.w P-ku.zip (1,93MB)
ZIPzarz. nr 54-09 z dn.15 paz.09 zm.zarz.w spr.Reg.Org.Star.Pow.w P-ku na czas zagroz.bezp.panstwa i wojny.zip (252,01KB)
ZIPzarz. nr 56-09 z dn.4 list.09r. w spr.powołania Komisji ds.rozpatr.projektów org.zip (474,11KB)
ZIPzarz. nr 60-09 z dn.19 11.09r. w spr.powoł.skł.zespołu spis.do przepr.zip (223,21KB)
ZIPzarz. nr 61-09 z dn.20.11.09r. w spr.przepr.zip (381,66KB)
ZIPzarz. nr 63-09 z dn.1 12.09 w spr.powoł.komisji konkursowej do przepr.procedur naboru.zip (172,23KB)
ZIPzarz. nr 64-09 z dn.7.12.09r.zm.zarz.w spr.podziału nadzoru nad jed.org Powiatu oraz pow.zip (1,67MB)
ZIPzarz. nr 66-09 z dn.11.12.09 zm.zarz.w spr.Reg.naboru na wolne stanowiska urzęd.w tym kier.stan.urzę.w St.Pow.w P-ku.zip (244,51KB)
ZIPzarz. nr 69-09 z dn.14.12.09r.w spr.powł.Komisji przyzn.dof.do opłat wn.przez nauczycieli za różne formy kszt.i dosk.zaw.w II turze09r.zip (161,26KB)
ZIPzarz. nr 70-09 z dn18.12.09r. w spr.przeprowadzenia inwenteryzacji.zip (476,74KB)
ZIPzarz. nr 71-09 z dn22.12.09r.w spr.powoł.PZZK w P-ku określenia jego skł.org,siedziby oraz trybu pracy.zip (1,63MB)
ZIPzarz. nr 73-09 z dn.22.12.09r. w spr.powołania Komisji Socjalnej w St.Pow.w P-ku.zip (189,48KB)
ZIPzarz. nr 74-09z dn.23.12.09r.zm.zarz.w spr.podziału naboru nad jed.org.Powiatu oraz pow.zip (186,44KB)