Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28-04-2022 w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku poprzez zmianę siedziby

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2022 r. poz. 528 i 583) oraz art. 89 ust. 1, 3, 8 i 9, w związku z art 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655) Rada Powiatuw Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 października 2022 r. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku poprzez zmianę siedziby z dotychczasowej: ul. Kościuszki 55a, 48-200 Prudnik na ul. Parkowa 10, 48-200 Prudnik.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (7,72KB)