Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia rok 2008

Zarządzenia Starosty Prudnickiego do pobrania w załącznikach. Wszystkie pliki to spakowane archiwa ZIP. Przed przeglądnięciem należy je wypakować.


Informację wytworzył(a): Agnieszka Zagórska
Data wytworzenia: 20 marca 2008r.
ZIPZarzadzenie Nr 1-08 z dn. 02.01.08r. w spr. ustalenia stawek za jeden km przebiegu pojazdu do ustalenia należn. przysł. pracownikowi z tytułu podrózy służ (330,99KB)
ZIPZarzadzenie Nr 2-08 z dn. 04.01.08r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (675,25KB)
ZIPZarzadzenie Nr 3-08 z dn. 28.01.08r. w spr. zasady korzystania z komputerów w Starostwie Pow. w P-ku_1 (3,24MB)
ZIPZarzadzenie Nr 3-08 z dn. 28.01.08r. w spr. zasady korzystania z komputerów w Starostwie Pow. w P-ku_2 (2,36MB)
ZIPZarzadzenie Nr 3-08 z dn. 28.01.08r. w spr. zasady korzystania z komputerów w Starostwie Pow. w P-ku_2 (2,36MB)
ZIPZarzadzenie Nr 4-08 z dn. 30.01.08 zm. zarządz. w spr. zasad i trybu uzgadniania usytuow. proj. sieci uzbrojenia terenu (301,91KB)
ZIPZarzadzenie Nr 5-08 z dn. 30.01.08 w spr. ustalenia wykazu pracowników upoważnionych do odbioru i wystawiania faktur VAT oraz (270,08KB)
ZIPZarzadzenie Nr 6-08 z dn. 12.02.08r. w spr. przygot. i realizacji zadania pt Przywrócenie transgranicznej funkcjonalności drogi P-k-Rylovka w aspekcie układu Schengen (1,66MB)
ZIPZarzadzenie Nr 7-08 z dn. 12.02.08r. w spr. przyg. i realiz. zadania pt. Modernizacja Hist. Traktu Turystycz. Gór Opawskich jako elem. europ. szklaku Via Montena (1,70MB)
ZIPZarzadzenie Nr 8-08 z dn. 12.0208r. w spr. przyg. i realiz. zadania pt Powiat Prudnicki- Mikroregion Krnovski- twórcze pogranicze (1,69MB)
ZIPZarzadzenie Nr 9-08 z dn. 12.02.08r. w spr. przygot. i realiz. zadania pt. Utworzenia bazy logistycznej dla transg. działań służb ratowniczych (1,70MB)
ZIPZarzadzenie Nr 10-08 z dn. 12.02.08r. w spr. przygot. i realiz. zadania pt Stworzenie Polsko-Czeskiego Euroreg. Centrum Ksztłacenia Praktycznego (1,71MB)
ZIPZarzadzenie Nr 11-08 z dn.12.02.08r. w spr. przygot. i realiz. zadania pt Dostosowanie oferty edukac. partnerskich szkół rolniczych w P-ku i Miasta Albrechtice (1,70MB)
ZIPZarzadzenie Nr 12-08 z dn. 15.02.08r. zm. zarządz. w spr. przygot. i organizowania ewakuacji ludności na wypadek powst. masowego zagrożenia dla życia i zdrowia (310,23KB)
ZIPZarzadzenie Nr 13-08 z dn. 15.02.08r. zm. zarządz. w spr. składu oraz zakresu działania Pow. Zespołu ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności (340,33KB)
ZIPZarzadzenie Nr 14-08 z dn. 15.02.08r. w sapr. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS w 2008r (346,79KB)
ZIPZarzadzenie Nr 15-08 z dn. 18.02.08r. w spr. powołania Komisji ds. rozpatrywania projketów organizacji ruchu (717,84KB)
ZIPZarzadzenie Nr 16-08 z dn. 27.02.08r. zm. zarządz. w spr. powołania Pow. Zespołu Zarządzania Kryzysowego w P-ku, określenia jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy (280,17KB)
ZIPZarzadzenie Nr 17-08 z dn. 27.02.08r.zm. zarządz. w spr. składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (330,54KB)
ZIPZarzadzenie Nr 19-08 z dn. 28.02.08r. w spr. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Głogówku w 2008r (298,63KB)
ZIPZarzadzenie Nr 26-08 z dn 5 maja zmieniające plan audytu.zip (16,82KB)
ZIPZarządzenie Nr 27-08 z dn.8.05.2008r w spr.wyboru oraz pow.Zesp.w przedm.wył.inwest.dla PCM S.A. w P-ku (1,88MB)
ZIPZarządzenie Nr 28-2008 z dn.20.05.2008r w spr.pow.Kom.przyzn.dofin.do opłat wno.przez nauczycieli za równe for.kszt.zaw.w I turze 2008r (289,65KB)
ZIPZarządzenie Nr 29-2008 z dn.28.05.2008r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (683,04KB)
ZIPZarządzenie Nr 30-2008 z dn.30.05.2008r zm.zarz.w spr.wyboru trybu oraz pow.Zesp.w przedm.wył.inw.dla PCM S.A. w P-ku (328,82KB)
ZIPZarządzenie Nr 31-2008 z dn.2.06.2008r. w spr.zmiany zasad org. i fun.stałego dyż.St.Prudnickiego (581,81KB)
ZIPZarządzenie nr 33-2008 w spr.stan.i rodz.prac zleconych, z którymi może łączyć się dost.do inf.niejawnych (656,17KB)
ZIPZarządzenie Nr 34-2008 z dn.17.06.2008r zm.zarz.w spr.zas.korzyst.z komputerów w Starostwie Pow. w P-ku (966,17KB)
ZIPZarządzenie Nr 36-2008 z dn.20.06.2008r. zm.zarz.w spr.pow.Pow.Zesp.Zarz.Kryz w P-ku,okr.jego skł,org,siedz.oraz trybu pracy (322,52KB)
ZIPZarządzenie Nr 37-2008 z dn.20.06.2008r. w spr.zwr.kosz.za okul.koryg.wzrok kon.do wyk.pracy przy obsł.monitora ekranowego. (345,40KB)
ZIPZarządzenie Nr 38 z dn.3.07.2008 zm.zarz. w spr.wyboru trybu oraz pow.Zesp.w przedm.wył.inwest.dla PCM S.A. w P-ku (343,80KB)
ZIPZarządzenie Nr 38A-2008 z dn.24.06.2008r. w spr.przygot.i przepr.ćw.Pow.Zesp.Zarz.Kryz w P-ku (2,01MB)
ZIPZarządzenie Nr 40-2008 z dn.31.07.2008r zm.zarz w spr.przygot.i org. ewak.ludn.na wyp.powst.mas.zagroż.dla życia i zdr.na zn.obsz.pow.pr (328,19KB)
ZIPZarządzenie Nr 41-2008 z dn.31.07.2008 zm.zarz.w spr.skł.oraz zakr.działania Pow.Zesp.do Spr.Ewakuacji i Przyjęcia Ludności (306,11KB)
ZIPZarządzenie Nr 42-2008 z dn.4.08.2008 w spr.org.syst.st.dyż.Starosty Pr.na potrzeby podwyż.got.obronnej państwa Załaczniki 2 (3,00MB)
ZIPZarządzenie Nr 42-2008 z dn.4.08.2008 w spr.org.syst.st.dyż.Starosty Pr.na potrzeby podwyż.got.obronnej państwa Załaczniki. (3,11MB)
ZIPZarządzenie Nr 42-2008 z dn.4.08.2008 w spr.org.syst.st.dyż.Starosty Pr.na potrzeby podwyż.got.obronnej państwa (1,16MB)
ZIPZarządzenie Nr 43-2008 z dn.8.08.2008r. w spr. pow. członków Pow.Rady Zatrudnienia. (678,42KB)
ZIPZarządzenie Nr 45-2008 z dn.8.08.2008 w spr.funkcj.Pow.cent.Zarz.Kryz.w St.Pow.w P-ku oraz uch.Reg.Org.PCZK w P-ku (3,02MB)
ZIPZarządzenie Nr 47-2008 z dn.11.09.2008 zm.zarz. w spr.pow.zesp.do przepr.kontr.praw.wykorz.zwolnień lek.od pracy. (302,26KB)
JPEGZarządzenie Starosty Nr 48-2008 w spr.powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru (164,30KB)
ZIPZarządzenie Starosty Nr 39-2008 w spr.zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procerdur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Prudniku (3,10MB)
ZIPZarządzenie Starosty Nr 39-2008 w spr.zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procerdur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Prudniku CD (4,90MB)
JPEGZarządzenie Starosty Nr 52-2008 w spr. powołania składu zespołu spisowego do przeprowadzania inwentaryzacji (202,56KB)
ZIPZarządzenie Starosty Nr 53-2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawnosci (326,00KB)
JPEGZarządzenie Starosty Nr 54-2008 w spr.składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (282,78KB)
JPEGZarządzenie Starosty Nr 55-2008 w spr.powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru (162,86KB)
JPEGZarządzenie Starosty Nr 56-2008 w spr.powołania Komisji przyznającej dof. do opłat wnoszonych przez nauczycieli (163,71KB)
ZIPZarządzenie Nr 46-2008 zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych w systemach inf. (778,65KB)
ZIPZarządzenie Nr 49-08 z dnia 14.10.2008 w sprawie zimowego utrzymania dróg (396,03KB)
ZIPZarządzenie Nr 57-08 z dnia 22.12.2008 w spr. przepr.inwentaryzacji (400,84KB)
ZIPZarządzenie Nr 58-08 z dnia 22.12.2008-01 w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji (408,99KB)
ZIPZarządzenie Nr 59-2008 z dnia 001 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (674,42KB)
ZIPZarządzenie Nr 60-2008 z dnia30.12.2008r. zm.zarządzenie w spr. ustalenia procedur kontroli finansowej w Star.Pow.w Prudniku (341,45KB)
ZIPZarzadzenie Starosty Nr 51-08 z dnia 30.10.2008 Sporządzenie spisu z natury (442,88KB)