Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia rok 2005

Wszystkie zarządzenia do pobrania jako pliki ZIP. Przed przeglądaniem należy je wypakować.Informację wytworzył(a):
Aleksandra Grzech
Data wytworzenia: 2 listopada 2007
ZIPzarz. nr. 1-2005 z dn. 03.01.2005r. w spr. ustalenia stawek za jeden km przebiegu poj. do ustal. należ. przys. prac. z tytułu podróży sluzbowej (355,77KB)
ZIPzarz. nr. 2-2005 z dn. 17.01.2005r. w spr. kontroli SP ZOZ ZOZ w likwidacji w P-ku w zakresie spraw prac. (616,57KB)
ZIPzarz. nr. 3-2005 z dn. 02.02.2005r. w spr. ustalenia sred mies. kosztu utrz. mieszkańca w DPS w 2005r. (320,81KB)
ZIPzarz. nr. 4-2005 z dn. 03.02.2005r. w spr. kontroli Osr. Reh. i Opieki Psych. w Racł. Śl. w zakresie spraw prac. (321,65KB)
ZIPzarz. nr. 5-2005 z dn. 07.02.2005r. w spr. ust. śred. mies.kosztu utrz. dziecka w Domu Dziecka w Głogówku w 2005r. (304,10KB)
ZIPzarz. nr. 6-2005 z dn. 15.02.2005r. w spr. kontroli w ZSZ Nr 1 w P-ku (316,53KB)
ZIPzarz. nr. 7-2005 z dn. 25.02.2005r. w spr. pow. Kom.ds. przyg. przej. do Zes. Nier. Skarbu Pań. nier. zab. położ. w miej. Trzebina, dz. nr. 1381 k.m. 1 (316,04KB)
ZIPzarz. nr. 8-2005 z dn. 28.02.2005r. w spr. przygot. i przepr. świcz. Powiat. Zespołu Reag. Kry. i Gm. Zesp. Reagowania (348,34KB)
ZIPzarz. nr. 9-2005 z dn. 05.04.2005r.w spr. ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy w 2005r. (316,30KB)
ZIPzarz. nr. 10-2005 z dn. 05 maja 2005r. w spr. pow. komisji przet. ds. zbycia nier. ozn. jako dz. nr 24403 mapa 5, połoz. w P-ku stan. wł. Skarbu Pańs. (302,87KB)
ZIPzarz. nr. 11-05 z dn. 05.04.2005r. zm. zarzadzenie w spr. składu oraz zakresu działania Powiatowego Zespołu do spraw Ewakuacji i Przyjęcia Ludności (329,54KB)
ZIPzarz. nr. 12-2005 z dn.05.04.05r. zm. zarz. w spr. przygot. i org. ewak. lud. na wypadek pows. mas. zagroż. dla zycia i zdr na znacz. obsz. pow. prudn. (333,26KB)
ZIPzarz. nr. 12-2005 z dn.05.04.05r. zm. zarz. w spr. przygot. i org. ewak. lud. na wypadek pows. mas. zagroż. dla zycia i zdr na znacz. obsz. pow. prudn. (333,26KB)
ZIPzarz. nr. 13-2005 z dn. 29.04.2005r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji z dn. 29.04.2005r. (369,53KB)
ZIPzarz. nr. 14-2005 z dn. 20.05.2005r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji z dn. 20.05.2005r. (367,92KB)
ZIPzarz. nr. 15-2005 z dn.20.06.2005r. w spr. wyzn. koord. powiat. w zakresie przyg. publ. urzadzeń zaopat. w wodę do funk. w waru spec (375,40KB)
ZIPzarz. nr. 16-2005 z dn.20.06.2005r. zm. zarzadzenie w spr. stanowisk i rodzaju prac zleconych, z którymi może łączyć się dostep do informacji niejawnych (321,46KB)
ZIPzarz. nr. 17-2005 z dn. 20.06.2005r. w spr. zasad organizacji i fun. stałego dyżuru Starsoty Prudnickiego zał. nr.2 str.7 (3,49MB)
ZIPzarz. nr. 18-2005 z dn. 08.07.2005r. w spr. zatw stawki czynszu dla lokalu uzyt położ. w bud przy ul. Zamkowej 17 w Głogówku. stan. wł Skarbu Państwa (322,10KB)
ZIPzarz. nr. 19-2005 z dn. 29.09.2005r. w spr. składu Komisji Bepieczeństwa i Porządku (446,91KB)
ZIPzarz. nr. 20-2005 z dn. 26.10.2005r. w spr. zmian w składzie Komisji Bezp. i Porządku (290,49KB)
ZIPzarz. nr. 21-2005 z dn. 16.11.2005r. w spr. podz. srodk.fins. na styp. w ra. proj. Pomoc styp. dla mł. szkół ponadgim. Pow Prud. (321,56KB)
ZIPzarz. nr. 22-2005 z dn. 30.11.2005r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji z dn. 30.11.2005r. (369,33KB)
ZIPzarz. nr. 23-2005 z dn. 08.12.2005r. w spr. powoł. Kom. ds. oceny ofert w zamów. na wybór agenta emisji oblig. kom. Powiatu Prudn. (306,96KB)
ZIPzarz. nr. 24-2005 z dn. 30.12.2005r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji z dn. 30.12.2005r. (353,11KB)
ZIPzarz. nr. 25-2005 z dn.08.12.2005r. w spr. Regul. naboru na wolne stan urzędn. i kier. stanowiska urzędn. w Star Pow w P-ku - zał.nr.5 str.2 (4,61MB)
ZIPzarz. nr. 26-2005 z dn. 27.12.2005r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji z dnia 27.12.2005r. (371,16KB)
ZIPzarz. nr. 27-2005 z dn. 27.12.2005r.w spr. przep. inwentaryzacji z dn. 27.12.2005r. (376,02KB)
ZIPzarz. nr. 28-2005 z dn. 27.12.2005r. w spr. przepr inwentaryzacji w dniu 27.12.2005r. (366,01KB)
ZIPzarz. nr. 29-2005 z dn. 27.12.2005r. w spr. przepr. inwentaryzacji z dnia 27 grudnia 2005r. (359,16KB)
ZIPzarz. nr. 30-2005 z dn. 27.12.2005r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji z dnia 27.12.2005. (367,21KB)
ZIPzarz. nr. 31-2005 z dn. 27.12.2005r.w spr. przepr. inwentaryzacji z dn. 27.12.2005r.-1 (373,51KB)
ZIPzarz. nr. 32-2005 z dn. 27.12.2005r. w spr. przeprowadz. inwent. z dnia 27.12.2005 (356,21KB)
ZIPzarz. nr. 33-2005 z dn.27.12.2005r. w sprawie przepr. inwentaryzacji z dnia 27.12.2005 (357,10KB)
ZIPzarz. nr. 34-2005 z dn. 27.12.2005r. w sprawie przeprowadzenia inwent. z dnia 27.12.2005r. (350,72KB)