Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-10-31 Wydanie (skład oraz wydruk) publikacji pt. „Śladami Mistrzów Pogranicza” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Dla zadania  pn. Wydanie  (skład oraz wydruk)  publikacji pt. „Śladami Mistrzów Pogranicza” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002825 „Śladami Mistrzów Pogranicza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa „Przekraczamy granice” w ramach Funduszu Mikroprojektów PWT INTERREG V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Pradziad


DOCXInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx (1,10MB)
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (335,18KB)
 

 

DOCX1. Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx (1,11MB)
DOCX2. Załącznik nr 2 Formularz cenowy.docx (1,10MB)
DOCX3. Załacznik nr 3 Formularz wiedza i doświadczenie.docx (1,10MB)
DOCX4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowy...docx (88,16KB)
DOCX5. Załacznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia.docx (1,11MB)
DOCXWzór umowy.docx (44,39KB)
DOCXZaproszenie.docx (1,12MB)
PDFZaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf (3,05MB)