Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia rok 2006

Wszystkie zarządzenia do pobrania jako pliki ZIP. Przed przeglądaniem należy je wypakować.


Informację wytworzył(a):
Aleksandra Grzech
Data wytworzenia: 5 listopada 2007
ZIPzarz nr. 1-2006 z dn. 02.01.2006r. w spr. ustal stawek za jeden km przeb. poj do usta należ przysług. pracow z tytułu podróży służb.
ZIPzarz nr. 2-2006 z dn.17.01.2006r w spr. kontroli Os. Reh. i Op Psych. w Racłh Ślą. w zakre przepr. przet nieogr. na roboty instal. sygn. powst. pożaru
ZIPzarz nr. 3-2006 z dn. 19.01.2006r. w spr. stanowisk i rodzaju prac zlecz którymi może łaczyć się dostęp do inf. niejawnych
ZIPzarz nr. 4-2006 z dn. 27.01.2006r. w spr. pow.komisji konkursowej do przepr. procedury naboru
ZIPzarz nr. 5-2006 z dn. 30.01.2006r.w spr. przepr. kontroli budynków wielkopowierzchniowych
ZIPzarz nr. 6-2006 z dn. 08.02.2006r. w spr.utorz. Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego
ZIPzarz nr. 7-2006 z dn. 10.02.2006r. w spr. przepr.inwentaryzacji z dnia 10.02.2006
ZIPzarz nr. 8-2006 z dn. 1.03.2006r. w spr. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrz. dziecka w Domu Dziecka w Głogówku w 2006r.
ZIPzarz nr. 10-2006 z dn. 10.03.2006r. w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru
ZIPzarz nr. 11-2006 zdn. 03.04.2006r.w spr. powołania Komisji ds. rozpatrywania projketów organizacji ruchu
ZIPzarz nr. 12-2006 z dn. 03.04.2006r. w spr. przepr. moderi ewidgruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Biała
ZIPzarz nr. 13-2006 z dn. 03.04.2006r. w spr. ustal cen reprod map i dok. wykon przy uzyciu sprzetu poligr. zaku za środ PFZDiK.
ZIPzarz nr. 14-2006 z dn. 10.04.2006r. w spr. powol komisji do przepr. procedury naboru
ZIPzarz nr. 15-2006 z dn. 12.04.2006r. zm. zarz. w spr. stanowisk i rodzaju prac zleconych, z którymi może łaczyć sie dost. do inform. niejaw
ZIPzarz nr. 16-2006 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji
ZIPzarz nr. 17-2006 z dn. 18.04.2006r. w spr. przepr. modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla miast P-k
ZIPzarz nr. 18-2006 z dn. 08.05.2006r. w spr. powoł.Komisji przyz. dofinan. do opłat wnosz przez naucz za różne for. kszt.i dos. zaw. w I turze 06r.
ZIPzarz nr. 19-2006 z dn. 10.05.06r w spr. pow. Komisji do podz srod. fins. na styp.w ramach projketu Pomoc stypdla mł szkół ponadgim. Pow Prud.
ZIPzarz nr. 20-2006 z dn. 23.05.2006r. w spr. ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy
ZIPzarz nr. 21-2006 z dn. 05.06.2006r.w spr. powołania komisji konkurskowej do przeprowadzenia procedury naboru
ZIPzarz nr. 22-2006 z dn.09.06.2006 w spr. przyg i przeprowadzenia ćwiczenia Pow. Zespołu Reagowania Kryzysowego w P-ku
ZIPzarz nr. 23-2006 z dn. 26.06.2006r. w sprawie przep. rinwentaryzacji z dnia 26.06.2006r.
ZIPzarz nr. 24-2006 z dn. 03.07.2006r. w spr. ustalenia procedur kontroli finanw Stars Pow w P-ku
ZIPzarz nr. 25-2006 z dn. 28.07.2006r. zm.zarz. w spr. powołania członkow Powiatowej Rady Zatrudnienia
ZIPzarz nr. 27-2006 z dn. 08.08.2006r.w spr. komisji konkursowej do przepr procedury naboru
ZIPzarz nr. 28-2006 z dn. 16.08.2006r.e w spr. pow. kom. konkurs. do przepr. procedury naboru
ZIPzarz nr. 29-2006 z dn. 16.08.2006r.zm. zarz w spr. Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kier. stan. urzędnicze w Star. Pow. w P-ku
ZIPzarz nr. 30-2006 z dn.16.08.2006r. zm. zarz spr. stanowisk i rodzaju prac zleconych, z którymi może łaczyć się dostęp do inf. niejawnych
ZIPzarz nr. 31-2006 z dn. 16.08.2006r. w spr. powołania komisji inwentaryzacyjnej
ZIPzarz nr. 32-2006 z dn. 11.09.2006r. w spr. przyg. i przep. ćwiczenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego
ZIPzarz nr. 32-2006 z dn. 11.09.2006r. w spr. przyg. i przep. ćwiczenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego
ZIPzarz nr. 34-2006 z dn. 02.10.2006r. w spr. powołania komisji konkurs. do przeprowadzenia procedury naboru
ZIPzarz nr. 35-2006 z dn. 12.10.2006r.w spr. powołania komisji inwentar.
ZIPzarz nr. 36-2006 z dn. 12.10.2006r. w spr. realizacji Planu Awar. Komunikacji Drogowej w Powiecie Prud
ZIPzarz nr. 37-2006 z dn. 16.10.2006r.w spr. przepr. inwentaryzacji
ZIPzarz nr. 38-2006 z dn. 16.10.2006r. w spr. przeprowadzenia inwentaryz.
ZIPzarz nr. 39-2006 z dn. 16.10.2006r. w spr. przeprowadzenia. inwentaryz.
ZIPzarz nr. 40-2006 z dn. 19.10.2006r. w spr. powołania komisji konkurs.do przeprowadzenia procedury naboru
ZIPzarz nr. 41-2006 z dn. 19.10.2006r. w spr. przeprowadz. przeklasyf i wybrak sprzętu wojs. i specjalistycz. OC
ZIPzarz nr. 42-2006 z dn.23.10.2006r. w spr. pow. komisji do przeprowadz. konkursu ofert na wyłonienie jednos. do usu poj. z drogi oraz wyzn parkingu strzeż
ZIPzarz nr. 43-2006 z dn. 23.10.2006r. zm. zarz. w spr. ustalenia procedur kontroli finans. w Starostwie Pow. w P-ku
ZIPzarz nr. 44-2006 z dn.06.11.2006r.w spr. powoł. komisji konk. do przepr. procedury naboru
ZIPzarz nr. 45-2006 z dn. 21.12.2006r. w spr. przeprow. inwentaryzacji dnia 21.12.2006r.
ZIPzarz nr. 46-2006 z dn. 21.12.2006. w spr. przeprow. inwent dnia 21.12.2006r.
ZIPzarz nr. 47-2006 z dn. 21.12.2006r.w spr. przepr. inwentaryzacji dnia 21.12.2006r.
ZIPzarz nr. 48-2006 z dn. 29.12.2006r. w spr. zmian w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
ZIPzarządzenie zm. zarz.nr.26-2006 z dn. 28.07.2006r. w spr. składu Komisji Bezpieczeństwa i Porzadku