Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia rok 2003

Wszystkie zarządzenia do pobrania jako pliki ZIP. Przed przeglądaniem należy je wypakować.Informację wytworzył(a): Aleksandra Grzech
Data wytworzenia: 2 listopada 2007
ZIPzarz. 1 2003 z dn 04.01.2003r. w spr. zmian w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (355,73KB)
ZIPzarz. 2 2003 z dn 07.01.2003r. w spr. powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia (352,29KB)
ZIPzarz. 3 2003 z dn 07.01.2003r. w spr. realizacji zadań obrony cywilnej i przygotowań obronnych w 2003r_paczka1 (1,96MB)
ZIPzarz. 3 2003 z dn 07.01.2003r. w spr. realizacji zadań obrony cywilnej i przygotowań obronnych w 2003r_paczka2 (4,17MB)
ZIPzarz. 4 2003 z dn 10.01.2003r. w spr. ustalenia stawek za jeden kolometr przebiegu pojazdu do ustalenia należności przysługujących pracownikowi z tyt. podróży służbowej (360,28KB)
ZIPzarz. 5 2003 z dn 22.01.2003r. w spr. zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Prudniku (692,88KB)
ZIPzarz. 6 2003 z dn 22.01.2003r. w spr. sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców (311,36KB)
ZIPzarz. 8 2003 z dn. 22.04.2003r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (375,60KB)
ZIPzarz. 9 2003 z dn. 22.04.2003r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (381,56KB)
ZIPzarz. 10 2003 z dn 06.05.2003r. w spr. powołania Komisji (294,80KB)
ZIPzarz. 11 2003 z dn 19.05.2003r. w spr. Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku_paczka1 (2,17MB)
ZIPzarz. 12 2003 z dn 20.05.2003r. w spr. powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego (1,70MB)
ZIPzarz. 11 2003 z dn 19.05.2003r. w spr. Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku_paczka2 (4,23MB)
ZIPzarz. 13 2003 z dn 09.06.2003r. w spr. przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym ZOZ ZOZ w Prudniku (383,82KB)
ZIPzarz. 14 2003 z dn 09.06.2003r. w spr. zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (416,29KB)
ZIPzarz. 15 2003 z dn 16.06.2003r. w spr. wprowadzenia w Star Powia w Pku Instri Postępowania w Przyp Zagrożenia Terrorysty oraz powołania Zespołu Antykryzysowego i nadania mu reg (2,31MB)
ZIPzarz. 16 2003 z dn 18.06.2003r. w spr. powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Prudniku (372,84KB)
ZIPzarz. 17 2003 z dn 21.07.2003r. w spr. składu oraz zakresu działania Powiatowego Zespołu ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności (1,21MB)
ZIPzarz. 18 2003 z dn 25.07.2003r. w spr. przygotowania i organi. ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zgrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obsz powia prudni (986,13KB)
ZIPzarz. 18 2003 z dn 25.07.2003r. w spr. przygotowania i organi. ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zgrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obsz powia prudni (986,13KB)
ZIPzarz. 19 2003 z dn 01.08.2003r. w spr. powołania komisji przetrgowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości (341,67KB)
ZIPzarz. 20 2003 z dn 06.08.2003r. w spr. przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym ZOZ ZOZ w Prudniku (368,75KB)
ZIPzarz. 21 2003 z dn 20.08.2003r. w spr. powołania komisji do przeprowadzenia konkursu ofert na wyłonienie jednostki do usuwania poja. z drogi oraz wyznaczenia parkingu strzeżonego (353,78KB)
ZIPzarz. 22 2003 z dn. 21.10.2003r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (383,29KB)
ZIPzarz. 23 2003 z dn 27.10.2003r. w spr. wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi (320,17KB)
ZIPzarz. 24 2003 z dn 28.10.2003r. w spr. powołania komisji inwetaryzacyjnej (292,92KB)
ZIPzarz. 25 2003 z dn. 12.11.2003r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (379,54KB)
ZIPzarz. 26 2003 z dn. 12.11.2003r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (385,58KB)
ZIPzarz. 27 2003 z dn. 12.11.2003r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji. (372,30KB)
ZIPzarz. 28 2003 z dn. 08.12.2003r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (742,47KB)
ZIPzarz. 29 2003 z dn. 08.12.2003r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (698,52KB)
ZIPzarz. 30 2003 z dn 09.12.2003r. w spr. wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku (1,68MB)