Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia rok 2004

Wszystkie zarządzenia do pobrania jako pliki ZIP. Przed przeglądaniem należy je wypakować.

Informację wytworzył(a): Aleksandra Grzech
Data wytworzenia: 2 listopada 2007
ZIPzarz. nr. 1-2004 z dn. 12.02.2004r.zm.zarz. w spr. powołania Pow. Zes. Reag. Kryzysowego (343,21KB)
ZIPzarz. nr. 2-2004 z dn. 04.03.2004r. w spr. ustalenia sred. miesięcz. kosztu utrzym. mieszkańca w DPS w 2004r. (348,36KB)
ZIPzarz. nr. 3-2004 z dn.04.03.2004r. w spr. ustalenia śred, miesięcz. kosztu utrzym. dziecka w Domu Dziecka w Głogówku w 2004r. (334,76KB)
ZIPzarz. nr. 4-2004 z dn. 27.04.2004r. w spr. przepr. inwentaryzacji (367,05KB)
ZIPzarz. nr. 5-2004 z dn. 29.04.2004r.przepr. inwentaryzacji z dn. 29.04.2004r. (357,67KB)
ZIPzarz. nr. 6-2004 z dn. 30.04.2004r. w spr. stanowisk i rodzaju prac zleconych z którymi może łaczyć się dos. do inf. niejawnych (620,58KB)
ZIPzarz. nr. 7-2004 z dn. 30.04.2004r. w spr. realiz. obow. w zakresie przeciwdz. wprowadz. do obrotu fins. wartości majątk. pochodz. z nieleg. str.2 (1,55MB)
ZIPzarz. nr. 7-2004 z dn. 30.04.2004r. w spr. realiz. obow. w zakresie przeciwdz. wpr. do obrotu fins. wartości majątk. pochodz. z nieleg.- str.1 (381,03KB)
ZIPzarz. nr. 8-2004 z dn. 25.05.2004r. w spr. pow. komisji egzamin. do przeprowadz. egz. w zakresie trans. drog. taksówką (1,47MB)
ZIPzarz. nr. 9-2004 z dn. 23.06.2004r. w spr. zmian w składzie komisji inwentaryzacyjnej (306,81KB)
ZIPzarz. nr. 10-2004 z dn. 23.06.2004r. w spr. przepr. inwentaryzacji z dnia 23.06.2004r. (386,41KB)
ZIPzarz. nr. 11-2004 z dn. 12.07.2004r. w spr. pow. Komisji ds, wydania części nier.położ. w P-ku ul. Piastowska 6 (343,09KB)
ZIPzarz. nr. 12-2004 z dn. 12.07.2004r. zm. zarz. w spr. zasad i trybu uzgad. usytu. projekt. sieci uzbrojenia terenu (359,61KB)
ZIPzarz. nr. 13-2004 z dn. 12.08.2004r.wspr. powoł. komisji do przepr. kon. ofert na wył. jedn. do usuw. poj. z drogi oraz wyzn. parkingu strzeż (317,45KB)
ZIPzarz. nr. 15-2004 z dn. 01.09.2004r. w spr. pow. Komisji ds. rozp. proj. organizacji ruchu- zał nr.1 str.1 (968,39KB)
ZIPzarz. nr. 17-2004 z dn. 02.09.2004r.zm. zarz. w spr. ustan urzędnika wyborczego w Star Pow (1,18MB)
ZIPzarz. nr. 18-2004 z dn. 09.09.2004r. w spr. pow. Komisji ds. przyg. wydania nieru. położ. w P-ku ul. Piastowska 6 (353,51KB)
ZIPzarz. nr. 19-2004 z dn. 14.09.2004r. zm. zarz w spr. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (325,64KB)
ZIPzarz. nr. 20-2004 z dn. 24.09.2004r. w spr. pow. komisji do przeprow. odbioru końcowego robót budowlanych (292,82KB)
ZIPzarz. nr. 21-2004 z dn. 24.09.2004r. zm. zarz. w spr. pow. Komisji do przep. konk ofert na wył jedn. do usuwania poj.z drogi oraz wyzn. parkingu strzeż (343,82KB)
ZIPzarz. nr. 22-2004 z dn. 04.10.2004r. zm. zarz. w spr. powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego (322,27KB)
ZIPzarz. nr. 23-2004 z dn. 05.10.2004r. w spr. wprow Regulaminu udzielenia zampubl w Star Pow w P-ku- zał. nr 1 str.7 (3,21MB)
ZIPzarz. nr. 25-2004 z dn. 18.11.2004 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji zdnia 18.11.2004r. (373,77KB)
ZIPzarz. nr. 26-2004 z dn. 23.11.2004r.w spr. podziału srodków finans. na styp w ramach proj. Styp. dla uczniów szkół ponadgi. Powiatu Prudn., (338,66KB)
ZIPzarz. nr. 27-2004 z dn. 02.12.2004r. zm. zarz w spr. powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnospr. w P-ku (314,28KB)
ZIPzarz. nr. 28-2004 z dn.02.12.2004r.w spr. pow. Kom. przyznaj. dofin. do opłat wnosz. przez naucz. za rózne for. kształ. i dos. zawod. w II turze 2004r. (316,97KB)
ZIPzarz. nr. 29-2004 z dn. 07.12.2004r. w spr. pow Komisji ds. przygot przej na rzecz Skarbu Pańs. nieruch. zab poło w P-ku ul. Stara 14 (283,91KB)
ZIPzarz. nr. 30-2004 z dn. 23.12.2004r.w spr. przepr. inwentaryzacji z dnia 23.12.2004r. (368,91KB)
ZIPzarz. nr. 31-2004 z dn. 23.12.2004r. w spr. przepr. inwen.z dn. 23.12.2004r. (364,91KB)
ZIPzarz. nr. 32-2004 zdn. 23.12.2004r. w spr. przepr. inwetaryzacji z dnia 23.12.2004r. (366,21KB)
ZIPzarz. nr. 33-2004 z dn. 27.12.2004r. w spr. wyzn. jed do usuwania poj. z drogi oraz wyzn parkingu strzeż. dla pojazdów usunietych z drogi (339,70KB)
ZIPzarz. nr. 34-2004 z dn. 27.12.2004r. w spr. przepr. inwentaryzacji z dn. 27.12.2004r. (370,64KB)
ZIPzarządzenie zamien. zarz.nr. 16-2004 z dn.01.09.2004r. w spr. stanowisk i rodzaju prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do inform. niejawnych (1,20MB)