Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia rok 2002

Wszystkie zarządzenia do pobrania jako pliki ZIP. Przed przeglądaniem należy je wypakować.


Informację wytworzył(a): Aleksandra Grzech
Data wytworzenia: 31 października 2007
ZIPzarz. 1 2002 z dn. 07.01.2002r. w spr. przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku (289,30KB)
ZIPzarz. 2 02 z dn. 18.01.2002r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2001r oraz przyjęcia preliminarza wydatków na 2002r (1,29MB)
ZIPzarz. 3 2002 z dn. 18.01.2002r w spr. ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu do ustalenia należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej (382,70KB)
ZIPzarz. 4 2002 z dn 06.02.2002r w spr. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (3,09MB)
ZIPzarz. 6 2002 z dn 12.03.2002r zmien. zarz. w spr. zasad i trybu uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (333,36KB)
ZIPzarz. 7 2002 z dn 26.03.2002r w spr. ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2002r (353,37KB)
ZIPzarz. 8 2002 z dn. 12.04.2002r. w spr. przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku (291,25KB)
ZIPzarz. 9 2002 z dn. 29.04.2002r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (423,03KB)
ZIPzarz. 10 2002 z dn 06.05.2002r w spr. powołania komisji w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczenia parkingu strzeżonego (339,25KB)
ZIPzarz. 11 2002 z dn 06.05.2002r zmien. zarz. w spr. powołania Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Prudniku (663,87KB)
ZIPzarz. 12 2002 z dn 06.05.2002r w spr. ustalenia zasady ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych (415,01KB)
ZIPzarz. 13 2002 z dn 23.05.2002r w spr. powołania Komisji ds rozpatrywania projektów organizacji ruchu (375,14KB)
ZIPzarz. 14 2002 z dn. 31.05.2002r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (389,87KB)
ZIPzarz. 15 2002 z dn 03.06.2002r zmien. zarz. w spr. powołania Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Prudniku (372,72KB)
ZIPzarz. 16 2002 z dn 03.06.2002r w spr. zmian w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku (337,75KB)
ZIPzarz. 17 2002 z dn 03.06.2002r w spr. terminów i zasad szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (759,77KB)
ZIPzarz. 18 2002 z dn 24.09.2002r w spr. zmian w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (328,84KB)
ZIPzarz. 19 2002 z dn 07.10.2002r w spr. powołania zespołu powypadkowego do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy (338,64KB)
ZIPzarz. 20 2002 z dn 05.11.2002r w spr. wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi (331,54KB)
ZIPzarz. 21 2002 z dn. 13.11.2002r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (390,93KB)
ZIPzarz. 22 2002 z dn. 03.12.2002r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (1,41MB)
ZIPzarz. 23 2002 z dn. 03.12.2002r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (715,01KB)
ZIPzarz. 24 2002 z dn 03.12.2002r zmien. zarz. w spr. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (373,48KB)