Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia rok 2001

Wszystkie zarządzenia do pobrania jako pliki ZIP. Przed przeglądaniem należy je wypakować.


Informację wytworzył(a): Aleksandra Grzech
Data wytworzenia: 31 października 2007
ZIPzarz.1 2001 z dn. 16.01.2001r. w spr. przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w zakresie bhp w Powiatowym Zarządzie Dróg w Prudniku (304,50KB)
ZIPzarz.2 2001 z dn. 16.01.2001r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji.zip (406,69KB)
ZIPzarz.3 2001 z dn. 31.01.2001r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji.zip (397,18KB)
ZIPzarz. 4 2001 z dn.01.02.2001r. w spr. zmian w składzie Zespołu Doradczego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Prudniku (326,87KB)
ZIPzarz. 5 2001 z dn. 16.02.2001r. w spr. zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Prudniku (1,30MB)
ZIPzarz. 6 2001 z dn. 19.02.2001r. w spr. zmian w składzie Powiatowej Rady Zatrudnienia (295,15KB)
ZIPzarz. 7 2001 z dn. 19.02.2001r. w spr. przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich (316,84KB)
ZIPzarz. 9 2001 z dn. 28.03.2001r. spr. powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Prudniku (1,06MB)
ZIPzarz. 10 2001 z dn. 30.03.2001r. w spr. ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2001r (329,60KB)
ZIPzarz. 11 2001 z dn. 23.04.2001r. spr. zmian w składzie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Prudniku (380,28KB)
ZIPzarz. 12 2001 z dn. 28.05.2001r. w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Odbudowę mostu w miejscowości Pisarzowice (277,48KB)
ZIPzarz. 13 2001 z dn. 28.05.2001r. w spr. gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości (1,73MB)
ZIPzarz. 14 2001 z dn. 27.07.01r. w spr. powołania komisji do odbioru końcowego robót przeprowadzonych w budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pk (309,83KB)
ZIPzarz. 15 2001 z dn. 16.07.2001r. spr. zmian w składzie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Prudniku (383,53KB)
ZIPzarz. 16 2001 z dn. 31.08.2001r. w spr. zasad i trybu uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (1,02MB)
ZIPzarz. 17 2001 z dn. 12.09.2001r. w spr. zmian w składzie Powiatowej Komisji Dopuszczającej Ogiery do Rozrodu Naturalnego (355,78KB)
ZIPzarz. 18 2001 z dn. 01.10.2001r. spr. zmian w składzie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Prudniku (383,02KB)
ZIPzarz. 19 2001 z dn. 12.10.2001r. spr. zmian w składzie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Prudniku (361,81KB)
ZIPzarz. 20 2001 z dn. 16.10.01r w spr. wyzn koordy powia w zakresie przygotowań i real funkcj publi urządzeń zaopatrzenia w wodę pitną w warunkach specjalnych (353,15KB)
ZIPzarz. 21 2001 z dn. 27.11.2001r. w spr. składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (383,03KB)
ZIPzarz. 22 2001 z dn. 28.11.2001r. w spr. przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku (340,52KB)
ZIPzarz. 23 2001 z dn. 17.12.2001r. w spr. zmian w składzie Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (322,61KB)
ZIPzarz. 24 2001 z dn. 19.12.2001r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (715,24KB)
ZIPzarz. 25 2001 z dn. 19.12.2001r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (733,91KB)
ZIPzarz. 26 2001 z dn. 21.12.2001r. w spr. zmian w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (366,29KB)
ZIPzarz. 27 2001 z dn. 21.12.2001r. w spr zmian w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku (778,57KB)