Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia rok 2000

Wszystkie zarządzenia do pobrania jako pliki ZIP. Przed przeglądaniem należy je wypakować.Informację wytworzył(a): Aleksandra Grzech
Data wytworzenia: 30 października 2007
ZIPzarz. 1 2000 z dn. 21.02.2000r. w spr. powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.zip
ZIPzarz. 2 2000 z dn. 01.03.2000r. w spr. zmian w Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych
ZIPzarz. 3 2000 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji
ZIPzarz. 4 2000 z dn. 03.04.2000r. w spr. ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2000r
ZIPzarz. 5 2000 z dn. 13.04.2000r. w spr. zmian w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku
ZIPzarz. 6 2000 z dn. 12.05.2000r.w spr. zasad organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Starosty Prudnickiego
ZIPzarz. 7 2000 z dn. 29.05.2000r. w spr. zmian w składzie Zespołu Doradczego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Prudniku
ZIPzarz. 8 2000 z dn. 29.05.2000r. w spr. zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Prudniku
ZIPzarz. 9 2000 z dn. 04.08.2000r.w spr. realizacji Planu Awaryjnej Komunikacji Drogowej w Powiecie Prudnickim
ZIPzarz. 10 2000 z dn. 18.08.2000r. w spr. przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Prudniku
ZIPzarz. 11 2000 z dn. 21.08.2000r. w spr. kompleksowego zarządzania kryzysowego oraz wprowadzenia powiatowego planu reagowania kryzysowego
ZIPzarz. 12 2000 z dn. 01.09.2000r. w spr. składu oraz szczegółowych zasad i trybu powoływania Zespołu ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa
ZIPzarz. 13 2000 z dn 01.09.2000r. w spr. składu oraz zakresu działania Powiatowego Zespołu ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności
ZIPzarz. 14 2000 z dn. 01.09.2000r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji
ZIPzarz. 15 2000 z dn. 10.10.2000r. w spr. zmian w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku
ZIPzarz. 16-2000 z dn. 15.11.2000r. w spr. archiwum zakł. w Star. Pow. w P-ku
ZIPzarz. 17 2000 z dn. 28.11.2000r. w spr. zasad ewakuacji i przyjęcia ludności na terenie Powiatu Prudnickieg
ZIPzarz. 18 2000 z dn. 28.11.2000r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji
ZIPzarz. 19 2000 z dn. 28.11.2000r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji
ZIPzarz. 20 2000 z dn. 28.11.2000r.w spr. funkcj. Staro. Powia. w Pk w czas. trwa. strajku okupacy. zorganizo. przez Kom. Protest. Reperze. pracow. SP ZOZ Pk i Bi
ZIPzarz. 21 2000 z dn. 28.11.2000r. w spr. zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Prudniku