Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia rok 2000

Wszystkie zarządzenia do pobrania jako pliki ZIP. Przed przeglądaniem należy je wypakować.Informację wytworzył(a): Aleksandra Grzech
Data wytworzenia: 30 października 2007
ZIPzarz. 1 2000 z dn. 21.02.2000r. w spr. powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.zip (288,12KB)
ZIPzarz. 2 2000 z dn. 01.03.2000r. w spr. zmian w Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych (313,16KB)
ZIPzarz. 3 2000 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (346,56KB)
ZIPzarz. 4 2000 z dn. 03.04.2000r. w spr. ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2000r (349,03KB)
ZIPzarz. 5 2000 z dn. 13.04.2000r. w spr. zmian w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku (354,08KB)
ZIPzarz. 6 2000 z dn. 12.05.2000r.w spr. zasad organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Starosty Prudnickiego (649,63KB)
ZIPzarz. 7 2000 z dn. 29.05.2000r. w spr. zmian w składzie Zespołu Doradczego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Prudniku (322,06KB)
ZIPzarz. 8 2000 z dn. 29.05.2000r. w spr. zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Prudniku (988,12KB)
ZIPzarz. 9 2000 z dn. 04.08.2000r.w spr. realizacji Planu Awaryjnej Komunikacji Drogowej w Powiecie Prudnickim (384,11KB)
ZIPzarz. 10 2000 z dn. 18.08.2000r. w spr. przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Prudniku (287,86KB)
ZIPzarz. 11 2000 z dn. 21.08.2000r. w spr. kompleksowego zarządzania kryzysowego oraz wprowadzenia powiatowego planu reagowania kryzysowego (1,15MB)
ZIPzarz. 12 2000 z dn. 01.09.2000r. w spr. składu oraz szczegółowych zasad i trybu powoływania Zespołu ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa (1,50MB)
ZIPzarz. 13 2000 z dn 01.09.2000r. w spr. składu oraz zakresu działania Powiatowego Zespołu ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności (1,13MB)
ZIPzarz. 14 2000 z dn. 01.09.2000r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (366,43KB)
ZIPzarz. 15 2000 z dn. 10.10.2000r. w spr. zmian w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku (330,35KB)
ZIPzarz. 16-2000 z dn. 15.11.2000r. w spr. archiwum zakł. w Star. Pow. w P-ku (4,86MB)
ZIPzarz. 17 2000 z dn. 28.11.2000r. w spr. zasad ewakuacji i przyjęcia ludności na terenie Powiatu Prudnickieg (1,12MB)
ZIPzarz. 18 2000 z dn. 28.11.2000r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (368,39KB)
ZIPzarz. 19 2000 z dn. 28.11.2000r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (748,13KB)
ZIPzarz. 20 2000 z dn. 28.11.2000r.w spr. funkcj. Staro. Powia. w Pk w czas. trwa. strajku okupacy. zorganizo. przez Kom. Protest. Reperze. pracow. SP ZOZ Pk i Bi (317,07KB)
ZIPzarz. 21 2000 z dn. 28.11.2000r. w spr. zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Prudniku (1,18MB)