Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia rok 1999

Wszystkie zarządzenia do pobrania jako pliki ZIP. Przed przeglądaniem należy je wypakować.informację wytworzył(a): Aleksandra Grzech
data wytworzenia: 25 października 2007
ZIPZarz. 1 99 z dn. 1.02.1999r. w spr. składu oraz szczegółowych zasad działania i trybu powoływania zespołu ds. ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.zip (821,49KB)
ZIPZarz. 2 99 z dn 1.03.99r.w spr. organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków_Zbiór1.zip (3,99MB)
ZIPZarz. 2 99 z dn 1.03.99r.w spr. organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków_Zbiór2.zip (4,09MB)
ZIPzarz. 3 99 z dn. 3.03.1999r.w spr. wprowadzenia instrukcji dotyczącej trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Prudniku_Zbiór 1 (3,67MB)
ZIPzarz. 3 99 z dn. 3.03.1999r.w spr. wprowadzenia instrukcji dotyczącej trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Prudniku_Zbiór 2 (3,21MB)
ZIPzarz. 3 99 z dn. 3.03.1999r.w spr. wprowadzenia instrukcji dotyczącej trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Prudniku_Zbiór 3 (3,20MB)
ZIPzarz. 4 99 z dn. 11.03.1999r w spr. powołania komisji sprawdzającej znajomości topografii (2,76MB)
ZIPZarz. 5 99 z dn. 12.03.1999r.w spr.zakł. palnu kont i instrukcji obow. w jedn. i zakładach budż. Pow. P-k (307,07KB)
ZIPzarz. 6 99 z dn. 12.03. 1999r. w spr. ustalenia niezbędnego zapasu gotówki w kasie.zip (2,85MB)
ZIPzarz. 7 99 z dn. 31.03.1999r. w spr. Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku_Zbiór1 (4,90MB)
ZIPzarz. 7 99 z dn. 31.03.1999r. w spr. Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku_Zbiór2 (4,30MB)
ZIPzarz. 7 99 z dn. 31.03.1999r. w spr. Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku_Zbiór3 (4,90MB)
ZIPzarz. 7 99 z dn. 31.03.1999r. w spr. Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku_Zbiór4 (3,13MB)
ZIPzarz. 8 99 z dn. 20.04.1999r. w spr. Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Prudniku_Zbiór1 (4,73MB)
ZIPzarz. 8 99 z dn. 20.04.1999r. w spr. Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Prudniku_Zbiór2 (4,53MB)
ZIPzarz. 9 99 z dn. 21.04.1999r. w spr. powołania Zespołu Ochrony Danych Osobowych oraz powołania administratora bezpieczeństwa informacji_Zbiór1 (4,65MB)
ZIPzarz. 9 99 z dn. 21.04.1999r. w spr. powołania Zespołu Ochrony Danych Osobowych oraz powołania administratora bezpieczeństwa informacji_Zbiór2 (4,64MB)
ZIPzarz. 10 99 z dn. 05.05.1999r. w spr. organizacji akcji kurierskiej w Starostwie Powiatowym w Prudniku (1,57MB)
ZIPzarz. 11 99 z dn. 10.05.1999r. w spr. powołania komisji przetargowej, do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Remont cząstkowy dróg powiatowychna terenie gmin (678,60KB)
ZIPzarz. 12 99 z dn. 28.05.1999r.w spr. powołania Zespołu Doradczego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Prudniku (665,42KB)
ZIPzarz. 13 99 z dn. 30.06.1999r.w spr. powołania składu oraz zasad działania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego (2,41MB)
ZIPzarz. 14 99 z dn. 01.07.1999r. w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa Pracy (770,14KB)
ZIPzarz. 15 99 z dn. 04.10.1999r. w spr. powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji powstałej w toku działi obwodowych i terytoh komisji wyborczych (1,34MB)
ZIPzarz. 16 99 z dn. 06.10.1999r. w spr. powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy.zip (745,62KB)
ZIPzarz. 17 99 z dn. 08.10.1999r. w spr. powołania Powiatowej Komisji Dopuszczającej Ogiery do Rozrodu Naturalnego (675,48KB)
ZIPzarz. 18 99 z dn. 08.10.1999r. w spr. powołania składu oraz zasad działania Zespołu Problemu Roku 2000 (442,73KB)
ZIPzarz. 19 99 z dn. 20.10.1999r. w spr. ustanowienia urzędnika wyborczego w Starostwie Powiatowym (195,91KB)
ZIPzarz. 20 99 z dn. 25.10.1999r.w spr. zasad i trybu uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie powiatu prudnickiego (1,20MB)
ZIPzarz. 21 99 z dn. 23.11.1999r. w spr. zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Prudniku (343,63KB)
ZIPzarz. 22 99 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (232,10KB)
ZIPzarz. 23 99 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (236,86KB)
ZIPzarz. 24 99 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (227,53KB)
ZIPZarz. 25 99 z dn. 27.11.1999r.w spr. zmian w zakł. palnie kont dla jedn. budż. Pow. Prudnickiego (1,01MB)