Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LX Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 30 września 2022 r.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia punktu: ,,Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 493) w punkcie 9. (12:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Bożena Wróblewska, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(4):
  Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie wprowadzenia punktu: ,,Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 494) w punkcie 10. (12:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, Joachim Kosz, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Joanna Korzeniowska
 • BRAK GŁOSU(4):
  Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po przedstawionych zmianach. (12:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia w dniu 26 sierpnia 2022 r. (12:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Janusz Siano, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie na rok 2023 (druk nr 491) (13:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Ewelina Langfort
 • BRAK GŁOSU(3):
  Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki (druk nr 492) (13:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Janusz Siano, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek, Alicja Zawiślak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 493) (13:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Dariusz Kolbek, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 494) (13:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Janusz Siano, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(4):
  Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Ewelina Langfort

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji o realizacji budżetu Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2022 r. (13:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek, Janusz Siano
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski