Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Radni Powiatu

Radni Powiatu VII Kadencji:

Zdjęcie Radnych VII kadencji.jpeg

 • Benroth Adrianna
 • Czochara Joanna
 • Fejdych Franciszek
 • Janeczko Józef
 • Kałamarz Andrzej
 • Kolbek Dariusz
 • Korzeniowska Joanna
 • Kosz Joachim
 • Krasoń Marcin
 • Kwiatkowski Ryszard
 • Meleszko Józef
 • Przyklenk Regina
 • Roszkowski Radosław
 • Rudy Dragomir
 • Siano Janusz
 • Szóstka Jarosław
 • Szwadowska Elżbieta

PREZYDIUM RADY POWIATU:

 • Joachim Kosz - Przewodniczący Rady Powiatu
 • Joanna Korzeniowska - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
 • Józef Meleszko - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Radni Powiatu VI Kadencji:

rada-VI.jpeg

 • Kazimierz Bodaszewski
 • Mirosław Czupkiewicz
 • Sebastian Gerstenberg (złożył oświadczenie o rezygnacji z mandatu radnego, został wybrany Wiceburmistrzem Głogówka)
 • Józef Janeczko
 • Dariusz Kolbek
 • Joanna Korzeniowska
 • Joachim Kosz
 • Ryszard Kwiatkowski
 • Józef Meleszko
 • Radosław Roszkowski
 • Dragomir Rudy
 • Janusz Siano
 • Magdalena Sobczak
 • Antoni Sokołowski
 • Judyta Walocha
 • Tomasz Woźniak (złożył oświadczenie o rezygnacji z mandatu radnego)
 • Bożena Wróblewska
 • Alicja Zawiślak
 • Ewelina Langfort

PREZYDIUM RADY POWIATU:

 • Józef Janeczko - Przewodniczący Rady Powiatu
 • Antoni Sokołowski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
 • Józef Meleszko - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Radni Powiatu V Kadencji:

rada2014.jpeg

 • CZUPKIEWICZ Mirosław (Prudnik)
 • FRĄCZEK Małgorzata (Głogówek, złożyła oświadczenie o rezygnacji z mandatu radnego)
 • JANECZKO Józef (Wierzch, Przewodniczący Rady Powiatu)
 • KĘDRA Marzena (Prudnik, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu)
 • KOSZ Joachim (Łącznik)
 • KOZACZEK Mariusz (Prudnik, złożył oświadczenie o rezygnacji z mandatu radnego, wybrany Wójtem Lubrzy)
 • KWIATKOWSKI Ryszard (Prudnik)
 • MALEC Jan (Skrzypiec)
 • NAMYSŁO Alfred (Zwiastowice)
 • PIKUŁA Zdzisław (Prudnik)
 • ROSZKOWSKI Radosław (Prudnik, członek zarządu powiatu, Starosta Prudnicki)
 • SALAMON Jan (Prudnik)
 • SIANO Janusz (Chrzelice, członek zarządu powiatu)
 • SKIBA Józef (Głogówek, członek zarządu powiatu)
 • SOKOŁOWSKI Antoni Prudnik, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu)
 • STANISZ Agnieszka 9Moszczanka)
 • SZEPELAWY Damian (Szybowice, członek zarządu powiatu)
 • WALOCHA Judyta (Gostomia)
 • WRONA Tadeusz (Racławice Śląskie)
 • WRÓBEL Barbara (Dzierżysławice, złożyła oświadczenie o rezygnacji z mandatu radnego, wybrana Wiceburmistrz Głogówka)

 

Radni Powiatu IV Kadencji:

 • DĄBROWSKA Waleria (Prudnik),
 • DEMBCZAK Jerzy (Stare Kotkowice)
 • DUMKIEWICZ Czesław (Prudnik, członek zarządu)
 • GLOMBITZA Krzysztof (Biała, członek zarządu powiatu),
 • HINDERA Arnold (Biała, złożył oświadczenie o rezygnacji z mandatu radnego, wybrany Burmistrzem Białej),
 • JANECZKO Józef (Wierzch, Przewodniczący Rady Powiatu),
 • KAMIENIECKA-HRECZANIUK Teresa (Gostomia, z-ca Przewodniczącego Rady Powiatu),
 • KĘDRA Marzena Anna (Prudnik, z-cz Przewodniczącego Rady Powiatu),
 • KOLBEK Dariusz (Głogówek),
 • MALEC Jan (Skrzypiec),
 • MAZUR Joachim (Biała)
 • PIKUŁA Zdzisław Jan (Prudnik),
 • ROSZKOWSKI Radosław (Prudnik, członek zarządu powiatu, Starosta Prudnicki),
 • SIANO Janusz (Chrzelice, członek zarządu powiatu),
 • SKIBA Józef (Głogówek, członek zarządu powiatu, Wicestarosta),
 • SOKOŁOWSKI Antoni (Prudnik),
 • STANDERA Lucjusz (Prudnik),
 • SZEPELAWY Damian (Szybowice),
 • WRÓBEL Barbara (Głogówek, złożyła oświadczenie o rezygnacji z mandatu radnego, wybrana Wiceburmistrz Głogówka),
 • ZAPAŁA Artur (Prudnik, wygaśnięcie mandatu radnego).

 

Radni Powiatu III Kadencji (2006-2010):

 • Edward Bednarski (Prudnik)
 • Kazimierz Bodaszewski (Racławice Śląskie),
 • Mirosław Czupkiewicz (Prudnik),
 • Waleria Dąbrowska (Prudnik, Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu),
 • Jan Gruszczyński (Prudnik),
 • Piotr Hanusiak (Lubrza, Członek Zarządu),
 • Józef Janeczko (Głogówek, Przewodniczący Rady Powiatu),
 • Teresa Kamienicka-Hreczaniuk (Gostomia, Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu),
 • Marzena Kędra (Prudnk),
 • Dariusz Kolbek (Głogówek),
 • Zenon Kowalczyk (Prudnik),
 • Joachim Mazur (Biała),
 • Marek Ruda (Prudnik),
 • Janusz Jerzy-Siano (Chrzelice, Członek Zarządu),
 • Józef Skiba (Głogówek, Członek Zarządu),
 • Antoni Sokołowski (Prudnik).


Radni Powiatu Prudnickiego III kadencji


Rada Powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należą m.in. następujące sprawy:

1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) uchwalanie budżetu powiatu,
3) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu,
4) tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych i wyposażanie ich w majątek,
5) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
6) uchwalanie powiatowych programów, w tym: zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy i innych.

Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Powiatu Prudnickiego są dostępne w Biurze Rady ul. Kościuszki 76, II piętro tel. 77/406 81 75 wewnętrzny 215.