Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu I kadencji 1998-2002

Uchwały udostępniamy jako pliki typu *.doc oraz pliki typu *.zip. Te ostatnie należy "wypakować" przed przeglądnięciem.


informację wytworzył(a): Aleksandra Grzech
data wytworzenia: 27 listopada 2007
ZIPUchwała Nr 1-98 z dn.24.11.1998r. w spr. upoważ. czł.Zarz. do skład. oświadcz. woli w im. Pow. w spr. mająt (328,61KB)
ZIPUchwała Nr 6-2-99 z dn.19.01.1999r. w spr. odwołania dyr. DPS (315,23KB)
ZIPUchwała Nr 11-3-99 z dn. 16.03.1999r. w spr. Regulam. Organiz. PCPR w P-ku (321,45KB)
ZIPUchwała Nr 11-4-99 z dn. 16.03.1999r. w spr. powołania kierownika PCPR w P-ku (313,05KB)
ZIPUchwała Nr 12-5-99 z dn. 25.03.1999r. w spr. wyzn. przedst. Zarzadu Pow. do składu kom. inwentar (318,40KB)
ZIPUchwała Nr 12-6-99 z dn. 25.03.1999r. w spr. Reg. Organiz. PZD w P-ku (318,19KB)
ZIPUchwała Nr 12-7-99 z dn. 25.03.1999r.w spr. pow. dyr. PZD w P-ku (298,77KB)
ZIPUchwała Nr 13-8-99 z dn. 13.04.1999r. w spr. odwołania dyr. Szkoły Podst. Nr 5 Specjalnej w P-ku (324,54KB)
ZIPUchwała Nr 13-9-99 z dn.13.04.1999r. w spr. powierz. stanowiska dyr. Zespołu Szkół Specj. w P-ku (365,26KB)
ZIPUchwała Nr 13-10-99 z dn. 13.04.1999r. w spr. upoważ. dyr. Specj. Ośr. Szkolno- Wych. w Głogówku do wykon. czyn. zw. z utw. gminazjum (347,05KB)
ZIPUchwała Nr 13-11-99 z dn. 13.04.1999r w spr. opracow. ukł. wykonawcz. i har. realiz. doch. i wyd. budż. na 99r. jed. org (325,59KB)
ZIPUchwała Nr 14-12-99 z dn. 27.04.1999r. w spr. pow. Zgrom. Sióstr Św. Elż. Pr. Nysa zad. prow. DPS dla dorosł. przewl. chorych psych. i chor. somatycznie (660,42KB)
ZIPUchwała Nr 14-13-99 z dn. 27.04.1999r. w spr. powołania dyr. DPS w P-ku (326,19KB)
ZIPUchwała Nr 14-14-99 z dn. 27.04.1999r. w spr. pow. dyr. DPS pod nazwą Oś. Reh. i Opieki Psych. w Racł. Śl (335,49KB)
ZIPUchwała Nr 14-15-99 z dn. 27.04.1999r. w spr. upoważ. kierown. jedn. organiz. do dokonyw. zmian w planie wydatków (663,64KB)
ZIPUchwała Nr 16-16-99 z dn. 11.05.1999r. w spr.przesuniecia wydatków budż. pomiędzy paragrafami (298,51KB)
ZIPUchwała Nr 19-17-99 z dn. 08.06.1999r. w spr. przek. mienia Skarbu Pańs. niezb. do wykonyw. zadań pow (338,43KB)
ZIPUchwała Nr 19-18-99 z dn. 08.06.1999r. w spr. zmian w budżecie Pow. P-k na 1999r (346,67KB)
ZIPUchwała Nr 19-19-99 z dn. 08.06.1999r. w spr. rozdysponow. śr. z działu 87 i 89 budż. pow. na 99r (656,32KB)
ZIPUchwała Nr 20-20-99 z dn. 22.06.1999. w spr. upoważ. do skład. oświad. woli związ. z przek. mienia przez Skarb Pańs. Pow. P-K (341,90KB)
ZIPUchwała Nr 20-21-99 z dn. 22.06.1999r. w spr. zmian w budżecie Pow. P-k na 1999r (639,95KB)
ZIPUchwała Nr 20-22-99 z dn. 22.06.1999r. w spr. zmian w budz. Pow. P-k na 1999r (701,48KB)
ZIPUchwała Nr 20-23-99 z dn. 22.06.1999r.w spr. zmian w ukladzie wykonawczym budż. na 1999r (310,51KB)
ZIPUchwała Nr 20-24-99 z dn. 22.06.1999r. w spr. zmian w układzie wykonawczym budzetu na 1999r (302,72KB)
ZIPUchwała Nr 22-25-99 z dn. 15.07.1999r. w spr. zmian w budż. Pow. Prud. na 1999r (722,16KB)
ZIPUchwała Nr 22-26-99 z dn. 15.07.1999r. w spr. zmian w budz.Pow. P-k na 1999r (681,33KB)
ZIPUchwała Nr 23-27-99 z dn. 27.07.1999r. w spr. zmian w budżecie Pow. P-k na 1999r (332,07KB)
ZIPUchwała Nr 23-28-99 z dn. 27.07.1999r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 1999r (317,43KB)
ZIPUchwała Nr 23-29-99 z dn. 27.07.1999r. w spr. zmian w ukł. wykonawczym budż. na 1999r (301,12KB)
ZIPUchwała Nr 25-30-99 z dn. 10.08.1999r. w spr. zmian w budż. Pow. P-k na 1999r (337,56KB)
ZIPUchwała Nr 25-31-99 z dn. 10.08.1999r. w spr. zmian w ukł. wykonawcz. budżetu na 1999r (338,94KB)
ZIPUchwała Nr 27-32-99 z dn. 09.09.1999r. w spr. zmian w budż. Pow. P-k na 1999r (948,33KB)
ZIPUchwała Nr 27-33-99 z dn. 09.09.1999r. w spr. zmian w ukł. wykonawcz. budz. na 1999r (769,47KB)
ZIPUchwała Nr 27-34-99 z dn. 09.09.1999r. w spr. zmian w układzie wykonawczym budżetu na 1999r (696,52KB)
ZIPUchwała Nr 27-35-99 z dn. 09.09.1999r. w spr. zmian w Reg. Org. PZD w P-ku (312,63KB)
ZIPUchwała Nr 29-36-99 z dn. 05.10.1999r. w spr. zmian w budz.Pow. P-k na 1999r (644,65KB)
ZIPUchwała Nr 29-37-99 z dn. 05.10.1999r. w spr. zmian w ukł. wykonawczym budżetu na 1999r (404,10KB)
ZIPUchwała Nr 29-38-99 z dn. 05.10.1999r. w spr. upoważ czł. Zarzadu do składania świadcz. woli w spr. majątk. w im. Pow (334,45KB)
ZIPUchwała Nr 30-40-99 z dn. 13.10.1999r. w spr.zmian w ukł. wykonaw. budz. na 1999r (322,53KB)
ZIPUchwała Nr 31-41-99 z dn.26.10.1999r. w spr. częśc.uchylenia uch. Nr 29-36-99 z dn.05.10 (342,40KB)
ZIPUchwała Nr 31-42-99 z dn. 26.10.1999r. w spr. zmianw budz. Pow. P-k na 99r (714,14KB)
ZIPUchwała Nr 31-43-99 z dn. 26.10.1999r. w spr. zmian w ukł. wykonawcz. budż. na 1999r (645,33KB)
ZIPUchwała Nr 31-44-99 z dn. 26.10.1999r. w spr. zmian w budz. Pow. P-k na 1999r (1,63MB)
ZIPUchwała Nr 31-45-99 z dn. 26.10.1999r. w spr. zmian w ukł. wykonawczym budż. na 1999r (1,47MB)
ZIPUchwała Nr 32-46-99 z dn. 09.11.1999r. w spr. Reg. Org. Pow. Inspekt. Weterynarii w P-ku (316,43KB)
ZIPUchwała Nr 32-46a-99 z dn. 09.11.1999r. w spr. zmian w ukł. wykonawczym budż. na 1999r (690,67KB)
ZIPUchwała Nr 32-47-99 z dn. 12.11.1999r. w spr. projektu budż. Pow. P-k na 2000r (312,67KB)
ZIPUchwała Nr 33-48-99 z dn. 23.11.1999. w spr. zmian w budz. Pow. P-k na 1999r (722,23KB)
ZIPUchwała Nr 33-49-99 z dn. 23.11.1999r. w spr. zmian w ukł. wykonawcz. budż. na 99r (380,51KB)
ZIPUchwała Nr 33-50-99 z dn. 23.11.1999r. w spr. rozdysponow. śr. z działu 87 budżetu pow. na 99r (306,30KB)
ZIPUchwała Nr 34-51-99 z dn. 30.11.99r.w spr. zmian w ukł. wykonawcz. budż. na 1999r (2,13MB)
ZIPUchwała Nr 34-52-99 z dn. 30.11.1999r. w spr. zmian w budz. Pow. P-k na 1999r (684,99KB)
ZIPUchwała Nr 34-53-99 z dn. 30.11.99r. w spr. zmian w ukł. wykonawcz. budż. na 1999r (661,80KB)
ZIPUchwała Nr 35-55-99 z dn. 08.12.99r. w spr. zmian w ukł. wykonawcz. budż. na 1999r (715,05KB)
ZIPUchwała Nr 36-56-99 z dn. 14.12.99r.w spr. zmian w budz. Pow. P-k na 1999r (1,40MB)
ZIPUchwała Nr 36-57-99 z dn. 14.12.99r. w spr. zmian w ukł. wykonawcz. budż. na 1999r (1,52MB)
ZIPUchwała Nr 37-58-99 z dn. 21.12.1999r. w spr. zmian w budżecie Pow. P-k na 1999r (1,34MB)
ZIPUchwała Nr 37-59-99 z dn. 21.12.1999r. w spr. zmian w ukł. wykonawcz. budz. na 1999r (1,40MB)
ZIPUchwała Nr 38-61-99 z dn. 28.12.1999r. w spr. częśc. uchyl. Uch. Nr 37-58-99 z dn. 21.12 (977,79KB)
ZIPUchwała Nr 38-62-99 z dn.28.12.99r. w spr. zmian w budż. Pow. P-k na 99r (1,75MB)
ZIPUchwała Nr 38-63-99 z dn. 28.12.1999r. w spr. zmian w ukł.wykon. budż. na 1999r (310,99KB)
ZIPUchwała Nr 40-64-00 z dn. 17.01.2000r. w spr. opracow. układu wykonawcz. budżetu na 2000r. jednostek organiz (333,58KB)
ZIPUchwała Nr 40-65-00 z dn. 17.01.2000r. w spr.pow. komisji przetargowej (349,60KB)
ZIPUchwała Nr 42-66-00 z dn. 08.02.2000r. w spr. upoważ. kier. jedn. organ. do dokonyw. zmian w olanie wydatków (658,27KB)
ZIPUchwała Nr 42-67-2000 z dn. 08.02.2000r. w spr. Reg. Org. PUP w P-ku (292,84KB)
ZIPUchwała Nr 43-68-2000 z dn. 15.02.2000r. w spr. zasad gospod. ruchom. skład. mienia w star. i jedn. organ (1,84MB)
ZIPUchwała Nr 45-69-00 z dn.07.03.2000r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2000r (651,87KB)
ZIPUchwała Nr 49-72-00 z dn.04.04.2000r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2000r (2,58MB)
ZIPUchwała Nr 45-70-2000 z dn. 07.03.00r. w spr. odwołania ze składu kom. przetargowej (299,34KB)
ZIPUchwała Nr 45-71-2000 z dn. 07.03.00r. w spr. pow. przewodn. kom. przetargowej (298,96KB)
ZIPUchwała Nr 51-73-2000 z dn. 09.05.00r. w spr. udziału Pow. Prud. w realiz. proj. pod nazwą Strateg. Roz. Gmin i Pow. Śl. Opols (628,50KB)
ZIPUchwała Nr 52-72-2000 z dn. 24.05.00r. w spr. zmian w ukł. wykonawcz. budż.na 2000r.s (1 022,48KB)
ZIPUchwała Nr 52-74-2000 z dn. 24.05.00r. w spr. zmian w budz. Pow. Pr. na 2000r (633,94KB)
ZIPUchwała Nr 52-75-2000 z dn. 24.05.00r. w spr. zmian w ukł. wykonawcz. budż. na 2000r (772,96KB)
ZIPUchwała Nr 53-76-2000 z dn. 06.06.00r. w spr. zmian w budż. Pow. P-k na 2000r (596,58KB)
ZIPUchwała Nr 53-77-2000 z dn. 06.06.00r. w spr. zmian ukł. wykonawcz. budżetu na 2000r (675,28KB)
ZIPUchwała Nr 53-78-2000 z dn. 06.06.00r. w spr. wyznacz. do sprze. w dr. przetargu nier. zabud. stan. wł. Pow. poł. w Głog (360,51KB)
ZIPUchwała Nr 54-79-2000 z dn. 20.06.00r. w spr. zmian w budż. Pow. P-k na 2000r (1,06MB)
ZIPUchwała Nr 54-80-2000 z dn. 20.06.00r. w spr. zmian w ukł. wykon. budz. na 2000r (742,59KB)
ZIPUchwała Nr 55-81-2000 z dn. 30.06.00r. w spr. zmian w ukł. wykon. budz. na 2000r (684,31KB)
ZIPUchwała Nr 56-82-2000 z dn 04.07.00r.w spr. pow. komisji przetarg. do przeprowadz. przetargów na zbycie nieruch (662,57KB)
ZIPUchwała Nr 57-83-2000 z dn. 17.07.00r. w spr.wyznaczenia do sprzedaży w dr. bezprzetarg. nier. zab. jednor. bud. mieszk (388,18KB)
ZIPUchwała Nr 57-84-2000 z dn. 17.07.00r. w spr.wyznaczenia do sprzedaży w dr.przetarg. nier. zab.st. wł. Pow (357,77KB)
ZIPUchwała Nr 57-85-2000 z dn. 17.07.00r. w spr. ukł. wykonawcz. z PFOchŚ na 2000r (395,79KB)
ZIPUchwała Nr 58-86-2000 z dn. 01.08.00r. w spr. zmian w ukł. wykonawcz. budż. na 2000r (630,97KB)
ZIPUchwała Nr 59-87-2000 z dn. 10.08.00r. w spr. zmian w ukł. wykonawcz. budżetu na 2000r (382,43KB)
ZIPUchwała Nr 62-88-2000 z dn. 31.08.00r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2000r (1 013,79KB)
ZIPUchwała Nr 62-89-2000 z dn. 31.08.2000r. w spr. obniz. ceny wyw. w II przet. nier. poł. w Głogówku (385,96KB)
ZIPUchwała Nr 62-90-2000 z dn. 31.08.2000r. w spr. zwol. dyr. ZSZ Nr2 w P-k z obo. reali. tyg. wymia. god. dyda. w r.szk. 2000-2001 (655,80KB)
ZIPUchwała Nr 63-91-2000 z dn. 28.09.2000r. w spr. obniżenia ceny wywoł. w dru. przeta. nieru. poło. w P-k przy ul. Wiejskiej (377,51KB)
ZIPUchwała Nr 63-92-2000 z dn. 28.09.2000r. w spr. zwięk. ilo. god. ponadwy. reali. przez dyr. LO II w P-k (594,37KB)
ZIPUchwała Nr 63-93-2000 z dn. 28.09.2000r. w spr. zwięk. ilo. god. ponadwy. reali. przez dyr. LO w Białej (590,28KB)
ZIPUchwała Nr 64-94-2000 z dn. 29.09.2000r. w spr. zmian w budż. Po. P-k na 2000r (1 016,46KB)
ZIPUchwała Nr 64-95-2000 z dn. 24.09.2000r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2000r (1,34MB)
ZIPUchwała Nr 67-96-2000 z dn. 24.10.2000r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2000r (1 015,14KB)
ZIPUchwała Nr 67-97-2000 z dn. 24.10.2000r. w spr. zwięk. ilo. god. ponadwy. reali. przez Wicedyr. ZSS w P-k (630,63KB)
ZIPUchwała Nr 68-98-2000 z dn. 31.10.2000r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2000r (1,42MB)
ZIPUchwała Nr 69-99-2000 z dn. 7.11.2000r. w spr. odstąpienia od dalszego przetargów na sprze. nieruch (336,13KB)
ZIPUchwała Nr 71-100-2000 z dn.13.11.00r. w spr.projektu budż. Pow. Pr. na 01r (295,41KB)
ZIPUchwała Nr 72-101-2000 z dn. 16.11.2000r. w spr. zmian w budż. Po. P-k na 2000r (665,63KB)
ZIPUchwała Nr 72-102-2000 z dn. 16.11.2000r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2000r (647,44KB)
ZIPUchwała Nr 73-103-2000 z dn. 28.11.2000r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2000r (1,03MB)
ZIPUchwała Nr 74-104-2000 z dn. 30.11.2000r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2000r (338,18KB)
ZIPUchwała Nr 74-105-2000 z dn. 30.11.2000r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2000r (704,12KB)
ZIPUchwała Nr 75-106-2000r. z dn.6.12.2000r. w spr. zmiany projektu budż. Pow. Prudnik na 2001r (360,93KB)
ZIPUchwała Nr 77-107-2000 z dn. 22.12.2000r. w spr. zmian w budz. Pow. Pr. na 2000r (639,97KB)
ZIPUchwała Nr 77-108-2000 z dn. 22.12.2000r. w spr. uchyl. Uchw. Nr 74-104-2000r. Zarz. Pow (321,73KB)
ZIPUchwała Nr 77-109-2000 z dn. 22.12.2000r. w spr. zmian w ukł. wykonawcz. budz. na 2000r (323,12KB)
ZIPUchwała Nr 77-110-2000 z dn. 22.12.2000r. w spr. wykon. Uchw. Nr XXIII-134-2000 Rady Powiatu w P-ku z dn. 29.11 (374,68KB)
ZIPUchwała Nr 77-111-2000 z dn. 22.12.2000r. w spr. Reg. Org. DPS w P-ku (2,24MB)
ZIPUchwała Nr 77-112-2000 z dn. 22.12.2000r. w spr. Reg. Org. Oś. Reh. i Op. Psych. w Racł. Śl (2,39MB)
ZIPUchwała Nr 78-113-2000 z dn. 27.12.2000r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2000r (332,36KB)
ZIPUchwała Nr 79-114-2001 z dn. 08.01.2001r. w spr. upoważ. kier. jedn. organ. do dokonyw. zmian w ol. wydatków (963,49KB)
ZIPUchwała Nr 80-115-2001 z dn. 16.01.2001r. w spr. oprac. ukł. wykon. budż. na 2001r. jedn. organiz (636,17KB)
ZIPUchwała Nr 80-116-2001 z dn. 16.01.2001r. w spr. wyzn. do sprzed. nier. gr. st. wł. Pow. Pr (358,26KB)
ZIPUchwała Nr 80-117-2001 z dn. 16.01.2001r. w spr. wyzn. do sprz. nier.zabud. st. wł. Pow. Pr (357,75KB)
ZIPUchwała Nr 81-118-2001 z dn. 26.01.2001r. w spr. ustal. mies. wynagr. dyr. SP ZOZ ZOZ w P-ku (332,55KB)
ZIPUchwała Nr 81-119-2001 z dn. 26.01.2001r. w spr. ustal. miesięcz. wynagr. dyr. ZOZ w Białej (335,71KB)
ZIPUchwała Nr 81-120-2001 z dn. 26.01.2001r. w spr. ustal. okr. stażu na stop. naucz. mian. dla M (314,74KB)
ZIPUchwała Nr 81-121-2001 z dn. 26.01.2001r. w spr. ustal. okr. stażu na stop. naucz. mian. dla A. Sokołowskiej (315,08KB)
ZIPUchwała Nr 81-122-2001 z dn. 26.01.2001r. w spr. ustal. okr. stażu na stop. naucz. mian. dla M (308,95KB)
ZIPUchwała Nr 81-123-2001 z dn. 26.01.2001r. w spr. ustalenia okresu stażu na stop. naucz. mian. dla M (310,01KB)
ZIPUchwała Nr 81-124-2001 z dn. 26.01.2001r. w spr. ustalenia okresu stażu na stop. naucz. mian. dla R (302,34KB)
ZIPUchwała Nr 81-125-2001 z dn. 26.01.2001r. w spr. ustalenia okresu stażu na stop. naucz. mian. dla T. Kloc (301,35KB)
ZIPUchwała Nr 81-126-2001 z dn. 26.01.2001r. w spr. ustalenia okresu stażu na stop. naucz. mian. dla A (316,95KB)
ZIPUchwała Nr 81-127-2001 z dn. 26.01.2001r. w spr.ustalenia stawek czynszu za dzierz. lokali użyt. oraz grun. st. wł. Po. Pr (661,56KB)
ZIPUchwała Nr 84-128-2001 z dn. 21.02.2001r. w spr. ustalenia okresu stażu na stop. naucz. mian. dla B (321,86KB)
ZIPUchwała Nr 84-129-2001 z dn. 21.02.2001r. w spr. przyj. majątku ruchomego byłej Woj.Kolum.Trans. Sanit. w Opolu (340,88KB)
ZIPUchwała Nr 85-130-2001 z dn. 23.02.2001r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2001r (324,39KB)
ZIPUchwała Nr 88-131-2001 z dn. 27.03.2001r. w spr. upo. do skład. ośw. woli zw. z realiz. progr. pom. finans. dla zakł. opieki diagn. oraz paliatywno-hospitac (391,87KB)
ZIPUchwała Nr 89-132-2001 z dn. 30.03.2001r. w spr. zmian w budż. Po. P-k na 2001r (337,19KB)
ZIPUchwała Nr 89-133-2001 z dn. 30.03.2001r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2001r (327,71KB)
ZIPUchwała Nr 89-134-2001 z dn. 30.03.2001r. w spr. nieodpł. przekaz. zestawu do wykryw. narkot. POCH-TEST NARKO-2 K.Pow. Policji w P-ku (310,37KB)
ZIPUchwała Nr 90-135-2001 z dn. 05.04.2001r. w spr. pow. Pow. Kom. Kon. Star.Pow. w P-ku w celu real. prog. Pracownia intern. w każ. szkole (364,58KB)
ZIPUchwała Nr 90-136-2001 z dn. 05.04.2001r. w spr. wyraż. zgody na likwid. gosp. pomocn- warsz. szk. przy ZSZ NR 1 w P-ku (363,61KB)
ZIPUchwała Nr 92-137-2001 z dn. 25.04.2001r. w spr. upoważ. do załatw. spraw prze dyr. PZD w im. Zarz. Pow. w P-ku (671,19KB)
ZIPUchwała Nr 93-138-2001 z dn. 27.04.2001r. w spr. zmian w budż. Pow. P-k na 2001r (642,84KB)
ZIPUchwała Nr 93-139-2001 z dn. 27.04.2001r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż.na 2001r (329,87KB)
ZIPqUchwała Nr 93-140-2001 z dn. 27.04.2001r. w spr. wskazania 2 czł. Zarz. do dokon. czynn. prawn (311,51KB)
ZIPUchwała Nr 94-141-2001 z dn. 08.05.2001. w spr. wyraz.zgody na zakup nowej aparatury i sprz. med. dla SP ZOZ ZOZ w P-ku (681,99KB)
ZIPUchwała Nr 95-142-2001 z dn. 14.05.2001r. w spr. obniż. ceny wywoławcz. do II przetargu na zbycie nier (364,50KB)
ZIPUchwała Nr 95-143-2001 z dn. 14.05.2001r. w spr. obciąż. ceny wywoł. do II przet. na zbycie nieruch (363,76KB)
ZIPUchwała Nr 97-144-2001 z dn. 29.05.2001r. w spr. zmian w budż. Pow. P-k na 2001r (676,98KB)
ZIPUchwała Nr 97-145-2001 z dn. 29.05.2001r. w spr. zmian w ukł. wykonawcz. budż. na 2001r (373,38KB)
ZIPUchwała Nr 97-146-2001 z dn. 29.05.2001r. w spr. zmian w Reg. Organiz. PZD w P-ku (671,04KB)
ZIPUchwała Nr 98-147-2001 z dn. 11.06.2001r. w spr. zmian w budz. Pow. P-k na 2001r (413,39KB)
ZIPUchwała Nr 98-148-2001 z dn. 11.06.2001r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2001r (689,60KB)
ZIPUchwała Nr 98-149-2001 z dn.11.06.2001r. w spr. umorz. należ. S.Urban zam.Opole ul. Kropidły 4-3 (591,68KB)
ZIPUchwała Nr 98-150-2001 z dn. 11.06.2001r. w spr. umorz. należ. Z.Semczyszyn Kędz (599,88KB)
ZIPUchwała Nr 98-151-2001 w spr. umorzenia W.Nowak zam. Kędz.-Koźle ul. Młynarska 5D-1 z tyt. odpłat. za pobyt w plac. op (336,82KB)
ZIPUchwała Nr 100-152-2001 z dn. 26.06.2001r. zm. uch.Nr 98-147-01 z dn. 11.06.01r. w spr. zmianw budż.Pow. Pr. na 2001r (328,22KB)
ZIPUchwała Nr 100-153-2001 z dn. 26.06.2001r. w spr. odstąp. od dalszych przetargów na sprzed. nieru (350,21KB)
ZIPUchwała Nr 100-154-2001 z dn. 26.06.2001r. w spr. umorz. należ. J.Szybik zam. Głuchoł. ul. Góry Św. Anny 2-9 (620,38KB)
ZIPUchwała Nr 101-155-2001 z dn. 29.06.2001r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2001r (397,98KB)
ZIPUchwała Nr 101-156-2001 z dn. 29.06.2001r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2001r (398,56KB)
ZIPUchwała Nr 102-157-2001 z dn. 3.07.2001r. w spr. ogłosz. o konkursie na stan. dyr. ZSS w P-k (741,89KB)
ZIPUchwała Nr 102-158-2001 z dn. 3.07.2001r. w spr. ogłosz. o konkursie na stan. dyr. ZSZ nr2 w P-k (725,42KB)
ZIPUchwała Nr 102-159-2001 z dn. 3.07.2001r. w spr. ogłosz. o konkursie na stan. dyr. LO w Białej (712,94KB)
ZIPUchwała Nr 102-160-2001 z dn. 03.07.2001r. w spr. ogłosz. o konkurs. na st. dyr. Sp. Oś. Szk- Wych w Głog (724,34KB)
ZIPUchwała Nr 102-161-2001 z dn. 03.07.2001r. w spr. zatwierdzenia Reg. Domu Dziecka w Głogówku przy ul. 3 Maja 21 (2,01MB)
ZIPUchwała Nr 104-162-2001 z dn. 01.08.2001r. w spr. umorz. należ. S (624,60KB)
ZIPUchwała Nr 104-163-2001 z dn. 01.08.2001r. w spr. wyzn. do sprzedaży nieruch. stanow. wł. Pow. Pr (349,35KB)
ZIPUchwała Nr 104-164-2001 z dn 01.08.2001r. w spr. rozliczeń nakł. na nier. dok. przez najemcę lub dzierż. tej nier (659,30KB)
ZIPUchwała Nr 105-167-2001 z dn. 10.08.2001r. w spr. nadania. Reg. Org. PCPR w P-ku (3,86MB)
ZIPUchwała Nr 105-168-2001 z dn. 10.08.2001r. w spr. upoważ. członków Zarządu do skład. oświadczeń woli w spr. maj. w im. Powiatu (331,90KB)
ZIPUchwała Nr 106-171-2001 z dn. 24.08.2001r. w spr. powierz. S.Mazur stanow. dyr.ZSS w P-ku (315,31KB)
ZIPUchwała Nr 107-169-2001 z dn. 28.08.2001r. w spr. powierz. M.Boczarskiemu stanowiska dyr.ZSZ Nr2 w P-ku (317,98KB)
ZIPUchwała Nr 107-170-2001 z dn. 28.08.2001r. w spr. powierz. D.Kopiec stanowiska dyr.Sp. Oś. Szk-Wych w Głogówku (321,69KB)
ZIPUchwała Nr 107-172-2001 z dn. 28.08.2001r. w spr. powierz. R.Wołczyk stanowiska dyr. LO w Białej (301,64KB)
ZIPUchwała Nr 107-173-2001 z dn. 28.08.2001r. w spr. ust. okresu stażu na st. naucz. mianow. dla J (306,43KB)
ZIPUchwała Nr 107-174-2001 z dn. 28.08.2001r. w spr. podj. działań maj. na celu zbycie w for. darowizny na rz. gm. P-k nieruch (365,97KB)
ZIPUchwała Nr 108-175-2001 z dn. 31.08.2001r. w spr. zmian w ukl. wyk. budż. na 2001r (335,99KB)
ZIPUchwała Nr 109-176-2001 z dn. 26.09.2001r. w spr. zmian w budz. Pow. Prudn. na 2001r (704,44KB)
ZIPUchwała Nr 109-177-2001 z dn. 26.09.2001r. w spr. zmian w uk. wykon. budż. na 2001r. (372,12KB)
ZIPUchwała Nr 109-178-2001 z dn. 26.09.2001r. w spr. upoważ. do skł. oświadczeń woli (345,37KB)
ZIPUchwała Nr 110-179-2001 z dn. 09.10.2001r. w spr. ustalenia stażu na st. naucz. mian. dla I (322,17KB)
ZIPUchwała Nr 110-180-2001 z dn. 09.10.01r. w spr. ustalenia ok. stażu na st. naucz. mianow. dla I (358,60KB)
ZIPUchwała Nr 110-181-2001 z dn. 09.10.01r. w spr. ustalenia ok. stażu na st. naucz. mianow. dla B (366,16KB)
ZIPUchwała Nr 110-182-2001 z dn. 09.10.01r. w spr. ustalenia ok. stażu na st. naucz. mianow. dla M.Kluczyc- Kranc (326,58KB)
ZIPUchwała Nr 110-183-2001 z dn. 09.10.2001r. w spr. zmian w budz. Pow. Pr. na 2001r. (680,15KB)
ZIPUchwała Nr 110-184-2001 z dn. 09.10.2001r. w spr. zmian w ukł. wykonawczym budż. na 2001r (348,95KB)
ZIPUchwała Nr 111-185-2001 z dn. 23.10.2001r. w spr. ustalenia okresu stażu na st. naucz. mianowan. dla J (316,34KB)
ZIPUchwała Nr 112-186-20001z dn.26.10.2001r. w spr. zmian w budz. Pow.P-k na 2001r (394,33KB)
ZIPUchwała Nr 112-187-2001z dn. 26.10.2001r. w spr. zmian w ukł. wykonawcz. budz. na 2001r (354,79KB)
ZIPUchwała Nr 113-188-2001 z dn. 06.11.01r. w spr. wyzn. do sprzedaży nier. stan. wł. Pow. Pr (359,33KB)
ZIPUchwała Nr 113-189-2001 z dn. 06.11.01r. w spr. wyzn. do sprzedaży nier. stan. wł. Pow. Pr (358,41KB)
ZIPUchwała Nr 113-190-2001 z dn. 06.11.01r. w spr. wyzn. do sprzedaży nier. stan. wł. Pow. Pr (360,29KB)
ZIPUchwała Nr 113-191-2001 z dn. 06.11.01r. w spr. wyzn. do sprzedaży nier. stan. wł. Pow. Pr (356,80KB)
ZIPUchwała Nr 113-192-2001 z dn. 06.11.2001r. w spr. upoważ. do skł. oświadczeń woli (333,89KB)
ZIPUchwała Nr 114-193-2001 z dn.13.11.01r. w spr.projektu budż. Pow. Pr. na 02r (303,54KB)
ZIPUchwała Nr 114-195-2001 z dn. 13.11.2001r. w spr.zobow. do utrz. Os. Reh. i Op. Psych. w Racł (335,81KB)
ZIPUchwała Nr 114-196-2001 z dn. 13.11.2001r. w spr.zobow. do utrz. DPS w P-ku. (335,96KB)
ZIPUchwała Nr 116-198-2001 z dn. 27.11.2001r. Reg. Pow. Cen. Zarz. Kryzys. Star. Pow. w P-ku (327,49KB)
ZIPUchwała Nr 117-199-2001 z dn. 05.12.2001r. w spr. zmian w ukł. wykon. budz. na 2001r (337,00KB)
ZIPUchwała Nr 117-200-2001 z dn. 11.12.2001r. w spr. zmian w budż. Pow. Pr. na 2001r (1,01MB)
ZIPUchwała Nr 118-201-2001 z dn. 11.12.2001r. w spr. zmian w ukł. wykon. budz. na 2001r. (341,37KB)
ZIPUchwała Nr 118-202-2001 z dn. 11.12.2001r. w spr. wykon. Uchw. Nr XXXI-234-2001 RP w P-ku. (362,41KB)
ZIPUchwała Nr 118-203-2001 z dn. 11.12.2001r. w spr. obniż. ceny wyw. w II przet. nier. poł. w P-ku. (399,46KB)
ZIPUchwała Nr 118-204-2001 z dn. 11.12.2001r. w spr. udzielenia bonifikaty (391,71KB)
ZIPUchwała Nr 118-205-2001 z dn. 11.12.2001r. w spr. udzielenia bonifikaty (378,39KB)
ZIPUchwała Nr 121-206-2001 z dn. 21.12.2001r. w spr. wyznacz. działki do sprzed. w dr. bezprzetar. (393,09KB)
ZIPUchwała Nr 123-207-2002 z dn. 31.12.2001r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2001r (369,27KB)
ZIPUchwała Nr 123-208-2002 z dn. 31.12.2001r. w spr. zmian w budż. Pow. Pr na 2001r (673,60KB)
ZIPUchwała Nr 123-209-2002 z dn. 31.12.2001r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2001r (362,37KB)
ZIPUchwała Nr 125-210-2002 z dn. 14.01.2002r. w sp. upoważ do skład. oświadcz. woli (324,60KB)
ZIPUchwała Nr 125-211-2002 z dn. 14.01.2002r. w spr. pow. K.Egz. przepr. pos. egz. dla naucz. ubieg. się o awans na st. naucz. mianow. (356,38KB)
ZIPUchwała Nr 125-212-2002 z dn. 14.01.2002r. w spr. pow. K.Egz. przepr. pos. egz. dla naucz. ubieg. się o awans na st. naucz. mianow. (319,03KB)
ZIPUchwała Nr 126-213-2002 z dn. 29.01.2002r. w spr upoważ. do skład. oświadcz. woli (350,90KB)
ZIPUchwała Nr 126-214-2002 z dn. 29.01.2002r. zm. uchw. w spr. ustalenia stawek czynszu za dzierż. lokali użyt. oraz gr. st. wł. Pow. Pr (357,62KB)
ZIPUchwała Nr 129-215-2002 z dn. 26.02.2002r. w spr przej. nier. do pow. zasobu nieruch (332,93KB)
ZIPUchwała Nr 129-216-2002 z dn. 26.02.2002r. w spr ods. od dalsz. przet. na sprz. nier. st. wł. Pow. Pr (333,04KB)
ZIPUchwała Nr 129-217-2002 z dn. 26.02.2002r. w sprwyzn. do sprzed. w dr. bezprzet. nier. st. wł. Pow. Pr (388,17KB)
ZIPUchwała Nr 129-218-2002 z dn. 26.02.2002r. w sprwyzn. do sprzed. w dr. bezprzet. nier. st. wł. Pow. Pr (350,78KB)
ZIPUchwała Nr 131-219-2002 z dn. 19.03.2002r. w spr.oprac.ukł. wykon. budż. Pow. P-k na 2002r (341,69KB)
ZIPUchwała Nr 131-220-2002 z dn. 19.03.2002r. w spr.oprac. harmonogr. realiz. doch. i wyd. budż. Pow. P-k na 2002r (338,87KB)
ZIPUchwała Nr 131-222-2002 z dn. 19.03.2002r. w spr.upoważ.kier. jedn. organ. do dokonyw. zmian w pl. wydatków (660,92KB)
ZIPUchwała Nr 131-223-2002 z dn. 19.03.2002r. w spr. przej. nieruch. prze Pow. P-k (371,83KB)
ZIPUchwała Nr 132-224-2002 z dn. 27.03.2002r. w spr. zmian w budż. Pow. Pr-k na 2002r (374,61KB)
ZIPUchwała Nr 132-225-2002 z dn. 27.03.2002r. w spr. zmian w ukł. wykon. budz. na 2002r (356,55KB)
ZIPUchwała Nr 132-226-2002 z dn. 27.03.2002r. w spr. pow. K.Palce st. dyr. ZSR w P-ku (345,99KB)
ZIPUchwała Nr 132-227-2002 z dn. 27.03.2002r. w spr. przepr. konk. na stan. dyr. ZSO Nr1 w P-ku (355,66KB)
ZIPUchwała Nr 132-228-2002 z dn. 27.03.2002r. w spr. przepr. konk. na stan. dyr. ZSZ Nr1 w P-ku (356,52KB)
ZIPUchwała Nr 132-229-2002 z dn. 27.03.2002r. w spr. przepr. konk. na stan. dyr. ZS w Głogówku (366,67KB)
ZIPUchwała Nr 134-230-2002 z dn. 16.04.2002r. w spr. przepr. konk. na stan. dyr. Por. Psych- ped. w P-ku (352,59KB)
ZIPUchwała Nr 134-231-2002 z dn. 16.04.2002r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2002r (341,27KB)
ZIPUchwała Nr 138-232-2002 z dn. 09.05.2002r. w spr. udziel. bonifik. od ceny lok. mieszk (380,24KB)
ZIPUchwała Nr 138-233-02 z dn. 09.05.2002r. w spr. udziel. bonifikaty od ceny lokalu mieszk (394,19KB)
ZIPUchwała Nr 138-234-2002 z dn. 09.05.2002r. w spr. przejęcia nier. przez Pow. Pr (352,13KB)
ZIPUchwała Nr 138-235-02 z dn. 09.05.2002r. w spr. umorzenia należ. E.Mochalskiej zam. Głogówek (666,05KB)
ZIPUchwała Nr 139-236-2002 z dn. 13.05.2002r. w spr. zmian w budż. Pow. Pr.na 2002r (385,46KB)
ZIPUchwała Nr 139-237-2002 z dn. 13.05.2002r. w spr. zmian w ukł. wykon. na 2002r (359,54KB)
ZIPUchwała Nr 140-238-2002 z dn. 13.05.02r. w spr. okres. reg. konk. na stan. dyr. Por. Psych- Ped. w P-ku (641,59KB)
ZIPUchwała Nr 140-239-2002 z dn. 20.05.02r. w spr. odw. dyr. SP ZOZ ZOZ w P-ku (362,36KB)
ZIPUchwała Nr 140-240-2002 z dn. 20.05.02r. w spr. pow. peł. obow. dyr. SP ZOZ ZOZ w P-ku (366,56KB)
ZIPUchwała Nr 142-241-2002 z dn. 05.06.02r. w spr. udz. poręcz. spł. kred. ob SP ZOZ ZOZ w P-ku (402,27KB)
ZIPUchwała Nr 143-242-2002 z dn. 18.06.2002r. w spr. okreś. reg. konk. na st. dyr. ZSO Nr 1 w P-ku oraz pow. kom. konkurs. (652,79KB)
ZIPUchwała Nr 143-243-2002 z dn. 18.06.2002r. w spr. okreś. reg. konk. na st. dyr. ZSZ Nr 1 w P-ku oraz pow. kom. konkurs (669,19KB)
ZIPUchwała Nr 143-244-2002 z dn. 18.06.2002r. w spr. okreś. reg. konk. na st. dyr. ZS w Głogówku oraz pow. kom. konkurs (655,05KB)
ZIPUchwała Nr 144-245-2002 z dn. 21.06.2002r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2002r (382,48KB)
ZIPUchwała Nr 145-246-2002 z dn. 02.07.2002r. w spr. pow.K.Cukier st. dyr. Por. Psych- Ped. w P-ku (344,43KB)
ZIPUchwała Nr 145-247-2002 z dn. 02.07.2002r. w spr. pow. Kom. Egz. przepr. pos. egz. dla naucz. ubieg. się o awans (339,79KB)
ZIPUchwała Nr 145-248-2002 z dn. 02.07.2002r. w spr. pow. Kom. Egz. przepr. pos. egz. dla naucz. ubieg. się o awans (341,93KB)
ZIPUchwała Nr 145-249-2002 z dn. 02.07.2002r. w spr. pow. Kom. Egz. przepr. pos. egz. dla naucz. ubieg. się o awans (335,58KB)
ZIPUchwała Nr 145-250-2002 z dn. 02.07.2002r. w spr. pow. Kom. Egz. przepr. pos. egz. dla naucz. ubieg. się o awans (339,09KB)
ZIPUchwała Nr 145-251-2002 z dn. 02.07.2002r. w spr. pow. Kom. Egz. przepr. pos. egz. dla naucz. ubieg. się o awans. (344,94KB)
ZIPUchwała Nr 145-252-2002 z dn. 02.07.2002r. w spr. pow. Kom. Egz. przepr. pos. egz. dla naucz. ubieg. się o awans (338,82KB)
ZIPUchwała Nr 145-253-2002 z dn. 02.07.2002r. w spr. wyzn. do sprzedaży w dr. przetargu nier. st. wł. Pow. Pr (370,76KB)
ZIPUchwała Nr 145-254-2002 z dn. 02.07.2002r. w spr. wyzn. do sprzedaży w dr. przetargu nier. st. wł. Pow. Pr (386,16KB)
ZIPUchwała Nr 147-255-2002 z dn. 09.07.2002r. w spr. zmian w budż.Pow. Prud. na 2002r (725,93KB)
ZIPUchwała Nr 147-256-2002 z dn. 09.07.2002r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2002r (349,78KB)
ZIPUchwała Nr 147-257-2002 z dn. 09.07.2002r. w spr. pow. Kom. Egz. przepr. pos. egz. dla naucz. ubieg. się o awans na st. naucz. mianow (344,09KB)
ZIPUchwała Nr 147-258-2002 z dn. 09.07.2002r. w spr. odwoł. z peł. obow. dyr. SP ZOZ ZOZ w P-ku (350,67KB)
ZIPUchwała Nr 147-259-2002 z dn. 09.07.2002r. w spr. pow. dyr. SP ZOZ ZOZ w P-ku (359,75KB)
ZIPUchwała Nr 147-260-2002 z dn. 09.07.2002r. w spr. ust. mies. wynagr. dyr. SP ZOZ ZOZ w P-ku (367,60KB)
ZIPUchwała Nr 147-261-2002 z dn. 09.07.2002r.w spr. wykon. uchwały Nr XXXIX-281-02 RP z dn. 21.06 (361,78KB)
ZIPUchwała Nr 148-262-2002 z dn. 30.07.2002r. w spr. zmian w budz. Pow. Pr. na 2002r (1,08MB)
ZIPUchwała Nr 148-263-2002 z dn. 30.07.2002r. w spr. zmian w ukł. wykon. budz. na 2002r (364,04KB)
ZIPUchwała Nr 148-264-2002 z dn. 30.07.2002r. w spr. uchylenia uchw. o wyznacz. do sprzed. nier. st. wł. Pow. Pr (375,72KB)
ZIPUchwała Nr 149-265-2002 z dn. 13.08.2002r. w spr. zmian w budz.Pow. Pr. na 2002r (707,73KB)
ZIPUchwała Nr 149-266-2002 z dn. 13.08.2002r. w spr. zmian w ukł. wykon. budz. na 2002r. (383,46KB)
ZIPUchwała Nr 149-267-2002 z dn. 13.08.2002r. w spr. przejecianier. przez Powiat Prudn (732,45KB)
ZIPUchwała Nr 149-268-2002 z dn. 13.08.2002r. w spr. wyzn. do sprzedaży nier. st. wł. Pow. Pr (382,90KB)
ZIPUchwała Nr 149-269-2002 z dn. 13.08.2002r. w spr. pow. peł. obow. dyr. ZSO w P-ku wicedyr. I. (346,14KB)
ZIPUchwała Nr 150-270-2002 z dn. 28.08.2002r. w spr. powierz. M.Struzikowi stanowiska dyr. ZS w Głogówku (336,71KB)
ZIPUchwała Nr 150-271-2002 z dn. 28.08.2002r. w spr. udziel. bonifik. od ceny lok. mieszk (400,33KB)
ZIPUchwała Nr 150-272-2002 z dn. 28.08.2002r. w spr. udziel. bonifik. od ceny lok. mieszk (406,83KB)
ZIPUchwała Nr 150-273-2002 z dn. 28.08.2002r w spr. udziel. bonifikaty od ceny lok. mieszkal (384,97KB)
ZIPUchwała Nr 150-274-2002 z dn. 28.08.2002r. w spr. udziel. bonifik. od ceny lok. mieszk (406,60KB)
ZIPUchwała Nr 151-275-2002 z dn. 30.08.2002r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2002r (374,39KB)
ZIPUchwała Nr 152-276-2002 z dn. 10.09.2002r. w spr. zmian w budż. Pow. Pr.na 2002r (402,58KB)
ZIPUchwała Nr 152-277-2002 z dn. 10.09.2002r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2002r (356,74KB)
ZIPUchwała Nr 152-278-2002 z dn. 10.09.2002r. w spr. wykon. Uchw. Nr XL-292-02 RP z dn.30.08 (369,79KB)
ZIPUchwała Nr 152-279-2002 z dn. 10.09.2002r. w spr. zaliczenia nakł. na nieruch. dokon. przez uzytkow (356,80KB)
ZIPUchwała Nr 152-280-2002 z dn. 10.09.2002r.zm. uchw. w spr. ustal. stawek czynszu za dzierż. lokali uzyt (361,08KB)
ZIPUchwała Nr 154-281-2002 z dn. 30.09.2002r. w spr. zmian w budz. Pow. Pr. na 2002r (1,43MB)
ZIPUchwała Nr 154-282-2002 z dn. 30.09.2002r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2002r (363,39KB)
ZIPUchwała Nr 155-283-2002 z dn. 04.10.2002r. w spr. zmian w ukł. wykon. budz. na 2002r (368,06KB)
ZIPUchwała Nr 156-284-2002 Z dn. 15.10.2002r. w spr. zmian w budż. Pow. P-k na 2002r (774,54KB)
ZIPUchwała Nr 156-285-2002 z dn. 15.10.2002r. w spr. zmian w u kł. wykonawczym budz. na 2002r (357,09KB)
ZIPUchwała Nr 156-286-2002 z dn. 15.10.2002r. w spr. wykon. Uchw. Nr XLI-301-2002 RP z dn. 04.10 (390,83KB)
ZIPUchwała Nr 156-287-2002 z dn. 15.10.202r. w spr wykon. Uchw. Nr XLI-301-2002 RP z dn. 04.10 (385,09KB)
ZIPUchwała Nr 157-288-2002 z dn. 22.10.2002r. w spr. zmian w budż. Pow. P-k na 2002r (1,07MB)
ZIPUchwała Nr 157-289-2002 z dn. 22.10.2002r. w spr. zmian ukł. wykon. budż. na 2002r (357,24KB)
ZIPUchwała Nr 157-290-2002 z dn. z dn. 22.10.2002r. w spr. ust. maks. kwoty dof. opłat na doskon. zaw. naucz (397,77KB)
ZIPUchwała Nr 157-291-2002 z dn. 22.10.2002r. zm. uchw. w spr. wyzn. przedst. Zarz. Pow. do skł. komisji inwentar (345,65KB)
ZIPUchwała Nr 158-292-2002 z dn. 08.11.2002r. w spr. zmian w budż. Pow. Pr. na 2002r (1,51MB)
ZIPUchwała Nr 158-293-2002 z dn.08.11.2002r. w spr. zmian w ukł. wykon. budz. na 2002r (380,70KB)
ZIPUchwała Nr 159-294-2002 z dn. 14.11.2002r. w spr. proj. budż. Pow. P-k na 2003r (350,92KB)
ZIPUchwała Nr 160-295-2002 z dn. 22.11.2002r. w spr. zmian w budż. Po. P-k na 2002r (1,45MB)
ZIPUchwała Nr 160-296-2002 z dn. 22.11.2002r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2002r (370,93KB)
ZIPUchwała Nr105-165-2001 z dn.10.08.2001r. w spr. zm. w budż.Pow. P-k na 2001r (349,47KB)
ZIPUchwała Nr105-165-2001 z dn.10.08.2001r. w spr. zm. w budż.Pow. P-k na 2001r (361,48KB)