Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LIX Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 26 sierpnia 2022 r.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 182,64 m2 mieszczących się na pierwszym piętrze budynku położonego w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, na działce oznaczonej w operacie gruntów i budynków nr 1042/282, mapa 10 dla których Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1P/00030174/5 z Afortest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (druk 480a). (13:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Joachim Kosz, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Mirosław Czupkiewicz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2022 (druk 488a). (13:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Bożena Wróblewska, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski, Dariusz Kolbek, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 489a). (13:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 490). (13:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Alicja Zawiślak, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po wprowadzonych zmianach. (13:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, Ewelina Langfort, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek

Głosowanie w sprawie przyjęca protokołu z posiedzenia w dniu 30 czerwca 2022 r. (13:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Bożena Wróblewska, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Dariusz Kolbek

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia w dniu 20 lipca 2022 r. (13:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Dragomir Rudy

głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich (druk 477). (13:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Kazimierz Bodaszewski, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski

głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji projektu „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (druk 478). (13:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Dariusz Kolbek, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk 479). (14:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 182,64 m2 mieszczących się na pierwszym piętrze budynku położonego w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, na działce oznaczonej w operacie gruntów i budynków nr 1042/282, mapa 10 dla których Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1P/00030174/5 z Afortest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (druk 480a). (14:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do realizacji programu „Sport dla Wszystkich” (druk 481). (14:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość (druk 482). (14:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Dariusz Kolbek, Janusz Siano, Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk 483). (14:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska
 • PRZECIW (1):
  Dariusz Kolbek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia Technikum Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk 484). (14:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Bożena Wróblewska, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Józef Meleszko
 • PRZECIW (1):
  Dariusz Kolbek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Ryszard Kwiatkowski, Judyta Walocha

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk 485). (14:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska
 • PRZECIW (1):
  Dariusz Kolbek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku formalnego Radnego Joachima Kosza o zamknięcie dyskusji. (15:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Joachim Kosz, Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko
 • PRZECIW (2):
  Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Dariusz Kolbek, Judyta Walocha

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku (druk 486). (15:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski
 • PRZECIW (2):
  Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Józef Meleszko

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku formalnego Radnego Dariusza Kolbka o reasumpcję głosowania. (15:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak
 • PRZECIW (4):
  Dragomir Rudy, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Judyta Walocha

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku (druk 486) (15:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko
 • PRZECIW (3):
  Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Józef Meleszko

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk 487). (15:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Dariusz Kolbek, Joachim Kosz

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2022 (druk 488a). (15:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Bożena Wróblewska, Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Dariusz Kolbek, Joachim Kosz

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 489a). (15:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Dariusz Kolbek, Joachim Kosz

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 490). (15:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Janusz Siano, Dragomir Rudy, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Dariusz Kolbek, Joachim Kosz

Głosowanie w sprawie przyjęcia Informacji dotyczącej realizacji zadań Zarządu Powiatu jako zarządcy dróg powiatowych. (15:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy
 • PRZECIW (1):
  Kazimierz Bodaszewski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Dariusz Kolbek, Joachim Kosz

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w I półroczu 2022 roku. (15:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Dariusz Kolbek, Joachim Kosz, Ryszard Kwiatkowski