Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2013-10-17 - Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Na podstawie Uchwały Nr 159/394/13 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 16 października 2013r. zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

 Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

 

1. Termin konsultacji: 24.10.2013r- 07.11.2013r.

2. Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 14 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

3. Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Starostwa Powiatowego w Prudniku (również za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: a.zagorska@powiatprudnicki.pl).

4. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Powiatu Prudnickiego.

5. Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego - osoba do kontaktu Pani Agnieszka Zagórska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego, tel. (77)/438 17 23.


PDFProjekt uchwały.pdf (4,02MB)
 

Podmiot udostępniający: Powiat Prudnicki
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Zagórska
Data wytworzenia: 2013-10-17