Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LVII Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 30 czerwca 2022 r.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich (druk nr 465a) (13:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano, Judyta Walocha, Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (druk nr 471a) (13:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Janusz Siano, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie przesunięcia punktu 19. Przyjęcie informacji Nadzorów Wodnych w Prudniku, Otmuchowie, Krapkowicach i w Opolu z działań podejmowanych w 2021 r., do punktu 7 – pozostałe punkty ulegną przesunięciu. (13:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska, Janusz Siano, Judyta Walocha, Dariusz Kolbek, Kazimierz Bodaszewski, Ewelina Langfort
 • BRAK GŁOSU(3):
  Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski

Przyjęcie porządku obrad po przedstawionych zmianach. (13:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 30 maja 2022 r. (13:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek, Kazimierz Bodaszewski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(4):
  Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Nadzoru Wodnego w Prudniku z działań podejmowanych w 2021 r. (13:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Janusz Siano, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Joachim Kosz, Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Nadzoru Wodnego w Otmuchowie z działań podejmowanych w 2021 r. (13:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Joachim Kosz, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Nadzoru Wodnego w Krapkowicach z działań podejmowanych w 2021 r. (13:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Janusz Siano, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Kazimierz Bodaszewski, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Nadzoru Wodnego w Opolu z działań podejmowanych w 2021 r. (14:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Józef Meleszko, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (6):
  Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Nadzoru Wodnego w Opolu z działań podejmowanych w 2021 r. (14:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Józef Meleszko, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (6):
  Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Konwencie Ojców Bonifratrów w Prudniku (druk nr 463). (14:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort
 • BRAK GŁOSU(2):
  Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2022 r. (druk nr 464). (14:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich (druk nr 465a). (14:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (druk nr 466). (14:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano
 • BRAK GŁOSU(2):
  Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/338/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy i Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Głogówku, utworzenia i nadania Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (druk nr 467). (14:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dariusz Kolbek, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano
 • BRAK GŁOSU(2):
  Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Radnego Dariusza Kolbka o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania połączenia kolejowego na linii Planica Zdrój - Olsztyn. (14:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (6):
  Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski
 • PRZECIW (8):
  Joachim Kosz, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(3):
  Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania połączenia kolejowego na linii Polanica Zdrój – Olsztyn (druk nr 468). (14:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Joachim Kosz, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano
 • PRZECIW (2):
  Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort
 • BRAK GŁOSU(2):
  Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu ,,Sportowcy Budują Tożsamość Pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 469). (14:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Ewelina Langfort
 • PRZECIW (1):
  Ryszard Kwiatkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu ,,Młodzi Artyści Skrzydłami Współpracy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 470). (14:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (druk nr 471a). (14:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 472). (14:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Janusz Siano, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Ryszard Kwiatkowski, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 473). (14:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bożena Wróblewska, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki PKS w Głubczycach za 2021 r. (14:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano, Bożena Wróblewska, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(3):
  Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. (15:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za lata 2018-2021. (15:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(4):
  Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski