Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych - Styczeń 2013

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

 Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

1. Termin konsultacji: 10.01.2013r- 24.01.2013r.

2. Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 14 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

3. Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Starostwa Powiatowego w Prudniku

    (również za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatprudnicki.pl).

4. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Powiatu Prudnickiego.

5. Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania

     Kryzysowego - osoba do kontaktu Pani Agnieszka Zagórska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Programów Rozwojowych

     i Zarządzania Kryzysowego, teł. (77) 438 17 23.

 

PDFUchwałaProgramuWspółpracy012013.pdf (411,08KB)
 

Podmiot udostępniający: Starosta Prudnicki
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Roszkowski
Data wytworzenia: 02-01-2013