Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 216/760/2022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 26-05-2022 w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie zaliczenie drogi wewnętrznej w miejscowości Prudnik, działka nr 20 k.m.17, obręb ewidencyjny: 161004_4.0114, Prudnik, jednostka ewidencyjna: Prudnik - Miasto, do kategorii dróg gminnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Drogownictwa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 216/760/2022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 26-05-2022 w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.pdf