Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LVI Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 30 maja 2022 r.

Głosowanie w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (druk nr 457) (13:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Antoni Sokołowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Dariusz Kolbek, Józef Meleszko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autopoprawki projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku (458a) (13:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Józef Meleszko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (druk nr 459) (13:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Judyta Walocha, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Józef Meleszko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 461) (13:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 462) (13:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Józef Meleszko, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po wprowadzonych zmianach. (13:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2022 r. (13:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Bożena Wróblewska, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Prudniku (druk nr 450) (15:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski
 • PRZECIW (6):
  Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. (druk nr 451) (15:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski
 • PRZECIW (1):
  Dariusz Kolbek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku (druk nr 452a) (15:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Kazimierz Bodaszewski, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Józef Janeczko
 • PRZECIW (6):
  Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030 (druk nr 453) (15:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej (druk nr 454) (15:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/328/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2020 (druk nr 455) (15:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/304/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia ,,Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027” (druk nr 456) (15:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Bożena Wróblewska, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 458a) (15:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (druk nr 459) (16:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 461) (16:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz
 • PRZECIW (1):
  Józef Meleszko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 462) (16:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Józef Meleszko, Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alicja Zawiślak